Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
PHENOL, 4-METHOXY- [engelsk]    4-Metoksyfenol [norsk]   molekylformel: C7H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, 4-METHOXY- [engelsk]    4-Metoksyanilin [norsk]    p-Anisidin [synonym]   molekylformel: C7H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHOXY- [engelsk]    2,4-Diaminoanisol [norsk]   molekylformel: C7H10N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,1'-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-METHOXY- [engelsk]    Metoksyklor [norsk]   molekylformel: C16H15Cl3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap