Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
PYRIDINE, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metylpyridin [norsk]    4-Picolin [synonym]   molekylformel: C6H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANOL, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-2-pentanol [norsk]    Metylamylalkohol, Metylisobutylkarbinol [synonym]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-OXETANONE, 4-METHYL- [engelsk]    Butyrolakton [norsk]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANONE, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-2-pentanon [norsk]    Metylisobutylketon [synonym]   molekylformel: C6H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-PENTEN-2-ONE, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-3-penten-2-on [norsk]    Mesityloksid [synonym]   molekylformel: C6H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-1,3-benzendiamin [norsk]    2,4-Diaminotoluen [synonym]   molekylformel: C7H10N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENESULFONIC ACID, 4-METHYL- [engelsk]    p-Toluensulfonsyre [norsk]   molekylformel: C7H8O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PENTANONE, 4-HYDROXY-4-METHYL- [engelsk]    4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon [norsk]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-4-METHYL- [engelsk]    1-Brommetyl-4-metylbenzen [norsk]   molekylformel: C8H9Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENESULFONYL ISOCYANATE, 4-METHYL- [engelsk]    p-Toluensulfonylisocyanat [norsk]    Tosylisocyanat [synonym]   molekylformel: C8H7NO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4-METHYL- [engelsk]    4-Metyl-1-(1,1-dimetyletyl)benzen [norsk]    Butyltoluen, 1-Metyl-4-tert-butylbenzen [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap