Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 4-METHYL-1,2-DINITRO- [engelsk]    3,4-Dinitrotoluen [norsk]   molekylformel: C7H6N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap