Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-Metoksy-2-nitroanilin [norsk]    BENZENAMINE, 4-METHOXY-2-NITRO- [engelsk]    o-Nitro-p-anisidin [synonym]   molekylformel: C7H8N2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap