Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-Metyl-1-(1,1-dimetyletyl)benzen [norsk]    BENZENE, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4-METHYL- [engelsk]    Butyltoluen, 1-Metyl-4-tert-butylbenzen [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap