Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-Metyl-2-pentanon [norsk]    2-PENTANONE, 4-METHYL- [engelsk]    Metylisobutylketon [synonym]   molekylformel: C6H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon [norsk]    2-PENTANONE, 4-HYDROXY-4-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap