Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOHEXANE, 5-ISOCYANATO- 1-(ISOCYANATOMETHYL)-1,3,3-TRIMETHYL- [engelsk]    3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylsykloheksylisocyanat [norsk]    Isoforondiisocyanat, 3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylisocyanat [synonym]   molekylformel: C12H18N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap