Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
2-HEXANONE, 5-METHYL- [engelsk]    5-Metyl-2-heksanon [norsk]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-HEPTANONE, 5-METHYL- [engelsk]    5-Metyl-3-heptanon [norsk]   molekylformel: C8H16O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap