Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N'-ETHYL- [engelsk]    2-(1,1-Dimetyletylamino)-4-etylamino-6-klor-1,3,5-triazin [norsk]    Terbutylazin [synonym]   molekylformel: C9H16ClN5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap