Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
6-Etoksy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylkinolin [norsk]    QUINOLINE, 6-ETHOXY-1,2-DIHYDRO- 2,2,4-TRIMETHYL- [engelsk]    Etoksykin [synonym]   molekylformel: C14H19NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap