Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
7-BENZOFURANOL, 2,3-DIHYDRO- 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE [engelsk]    (2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)metylkarbamat [norsk]    Karbofuran [synonym]   molekylformel: C12H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap