Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
AC [norsk]    Se vekselstrøm
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 434 omtrentlig(e)
Mac [norsk]    Datamaskin produsert av firmaet Apple Computer.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
EAC [eurojargon]    utdanning og kultur [norsk]   Education and Culture [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
ACE [engelsk]    tilgangskontrolloppføring (ACE), ACE [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACL [engelsk]    tilgangskontrolliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
GAC [engelsk]    global samlingsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MAC [engelsk]    MAC (media access control) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MAC [engelsk]    MAC (Message Authentication Code) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
UAC [norsk]    UAC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACE [forkortelse/akronym]    angiotensin converting enzyme [engelsk]   enzym som produseres i nyrene og har betydning for bl.a. blodtrykket.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AC-3 [norsk]    Audio Coding 3 Dolby?s digitale komprimering for bl.a. Dolby Digital filmlyd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ache [engelsk]    smerte, verk(ing); gjøre vondt, være øm, verke [norsk]   [eik] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
acid [engelsk]    syre; LSD; sur, syrlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Acid [engelsk]    Syre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACPI [engelsk]    ACPI, ACPI, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACRS [norsk]    ACRS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RSAC [norsk]    RSAC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACTH [forkortelse/akronym]    adrenocorticotropic hormone [engelsk]   hormon som skilles ut fra hypofysen og stimulerer dannelsen av adrenalinliknende hormoner i binyrebarken
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
acne [med. el. latin]    akne [norsk]   Betennelse i hudens talgkjertler.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Acro- [gresk]    på spissen , ytterst [norsk]   pref.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Atrac [norsk]    Komprimeringsformat fra Sony, som bl.a. brukes på SDDS lyd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
acorn [engelsk]    eikenøtt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
acute [engelsk]    skarp(sindig), fin; dyp, intens; spiss, skarp, gjennomtrengende; akutt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
acute [engelsk]    akutt-tegn [norsk]   ´ [tegn]   (aksenttegn, f.eks.: idé)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aceto [italiensk]    eddik [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
acqua [italiensk]    vann [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Accio [engelsk]    Apport [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Action [engelsk]    Se/Satse/Høyne. Et spill hvor spillerne spiller om mange potter regnes som et action-spill.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
access [engelsk]    adkomst [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Acquis [eurojargon]    EUs regelverk [norsk]   Acquis Communautaire [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Acutus [latin]    skarp, spiss [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
access [norsk]    tilgang [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
accord [engelsk]    overensstemmelse; avtale; tildele [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accuse [engelsk]    beskylde; anklage [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accent [engelsk]    aksenttegn [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
accept [engelsk]    godkjenne, akseptere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access [engelsk]    tilgang [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access [engelsk]    få fatt i/tak på, åpne, hente, laste [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
action [engelsk]    handling [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
active [engelsk]    tilgjengelig, slått på, i bruk [norsk]   (synlig) (se også: inactive)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access [engelsk]    få tilgang til [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access [engelsk]    tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access [engelsk]    tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action [engelsk]    handling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action [engelsk]    handling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action [engelsk]    handling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active [engelsk]    aktiv [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
acrylic [engelsk]    akryl [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
account [engelsk]    konto; regnskap; historie [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
achieve [engelsk]    få gjort, utrette, oppnå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
account [engelsk]    konto, kontoer i flertall [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
account [engelsk]    konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account [engelsk]    konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account [engelsk]    konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account [engelsk]    forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Actions [engelsk]    Handlinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Actions [engelsk]    Handlinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveX [norsk]    ActiveX [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
achieve [engelsk]    oppnå [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
acylere [norsk]    acylate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Eurodac [norsk]    et sentralt elektronisk fingeravtrykksregister over utlendinger (hovedsakelig asylsøkere) som er registrert i et land som deltar i Dublin-samarbeidet. Registeret gir bare mulighet til å sammenligne fingeravtrykk i henhold til Dublin II-forordningen. Formålet med registeret er å finne ut om en asylsøker tidligere har søkt asyl i et annet land som er tilknyttet Eurodac.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
acidose [norsk]    acidosis [med. el. latin]   Beskrivelse for en lav pH, med andre ord en høy surhetsgrad i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Aconitin [norsk]    ACONITANE-3,8,13,14,15-PENTOL, 20-ETHYL-1,6,16-TRIMETHOXY-4-(METHOXYMETHYL)-, 8-ACETATE 14-BENZOATE, (1a,3a,6a,14a,15a,16b)- [engelsk]   molekylformel: C34H47NO11
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acapella [spansk]    å synge uten musikk eller beats.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Acicalao [spansk]    En som nettopp har klipt seg og kledd seg med stil. Ser bra ut. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Filoteao', acicalate, acicalao (a).
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
accolade [engelsk]    anerkjennelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
acquired [engelsk]    ervervet, tillært, som man har lagt seg til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
actively [engelsk]    aktivt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
activate [engelsk]    slå på, bruke [norsk]   (vise e.l)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Acoustic [engelsk]    Akustisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activate [engelsk]    aktiver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activate [engelsk]    aktivere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activate [engelsk]    aktivere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activity [engelsk]    aktivitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cadillac [norsk]    Caddillac, Cadilac [FEIL]   (bilmerket)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
achalasi [med. el. latin]    akalasi [norsk]   Evnen til å åpne seg er nedsatt. Ved akalasi i spiserøret vil muskulaturen i spiserøret ha vansker med å slappe av, og dermed problemer med på få maten ned.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
acromion [med. el. latin]    akromion [norsk]   Benutspringet som ligger over skulderleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ACETAMIDE [engelsk]    Etanamid [norsk]    Acetamid [synonym]   molekylformel: C2H5NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acid rain [engelsk]    Sur nedbør [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Accordion [engelsk]    Trekkspill [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Accession [engelsk]    Tiltredelse [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
accompany [engelsk]    ledsage; akkompagnere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
activated [engelsk]    slått på, i bruk [norsk]   (synlig)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
accessory [engelsk]    enhet, tilbehør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Acid Jazz [engelsk]    Syrejazz [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Acid Punk [engelsk]    Syrepunk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accretion [engelsk]    tilførsel, tilvekst [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
acid rain [engelsk]    sur nedbør [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Acid free [engelsk]    syrefritt [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Acneplager [norsk]    Plager med kviser.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
accounting [engelsk]    regnskapsføring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Acidum, -  [latin]    syre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Acinus, -i [latin]    drue [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Actus reus [latin]    Wrongful act - as opposed to mens rea - the wrongful intention or guilty mind [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
acetatfilm [norsk]    Sikkerhetsfilm. Basematerialet laget av celluloseacetat.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
actionfilm [norsk]    spenningsfilm / voldsfilm [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
accentuate [engelsk]    betoning; fremhevelse, markering, understreking, vektlegging [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accomplish [engelsk]    utføre, fullføre; få utrettet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
access key [engelsk]    tilgjengelighetstast [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access arm [engelsk]    arm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access bar [engelsk]    tilgangslinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access key [engelsk]    tilgangstast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting [engelsk]    regnskap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action row [engelsk]    handlingsrad [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activation [engelsk]    aktivering, aktivering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active end [engelsk]    markeringsavslutning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active hub [engelsk]    aktiv hub [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveSync [norsk]    ActiveSync [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accomodate [engelsk]    hjelp, ha plass til [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
accomplish [engelsk]    få til [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
actinolite [engelsk]    aktinolitt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ACE-hemmer [forkortelse/akronym]    medikamentgruppe som brukes som blodtrykksmedisin, for å forebygge hjerteinfarkt m.m.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ACE-hemmer [akronym]    angiotensin-konvertasehemmer [norsk]   Blodtrykkssenkende medisin som ofte brukes av folk med diabetes type 2. Eksempler på ACE-hemmere: Captopril, Zestril.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
ACE-hemmer [norsk]    ACE-hemmer [med. el. latin]   Stoffer som finnes i mange blodtrykksmedisiner. Reduserer mengden angiotensin 2 og aldosteron i blodet. Brukes ved hjertesykdom og høyt blodtrykk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
actionfilm [norsk]    ceargofilbma [samisk]   (s) (-lmm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Acetonitril [norsk]    ACETONITRILE [engelsk]   molekylformel: C2H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID [engelsk]    Etansyre [norsk]   Eddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Accessorius [latin]    aksessorisk, tilhørende [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
access code [norsk]    tilgangskode [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
accommodate [engelsk]    huse, romme, innkvartere; gjennomsyre; tilpasse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accordingly [engelsk]    følgelig, av den grunn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accelerator [engelsk]    snarvei(stast) [norsk]   (keybinding/shortcut key=hurtigtast)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access code [engelsk]    tilgangskode, adgangskode [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access time [engelsk]    tilgangstid, søketid [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
accelerator [engelsk]    akselerator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access code [engelsk]    tilgangskode, tilgangskode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mask [engelsk]    tilgangsmaske [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action type [engelsk]    handlingstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active cell [engelsk]    aktiv celle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active file [engelsk]    aktiv fil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active star [engelsk]    aktiv stjerne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active time [engelsk]    aktiv tid, aktiv tid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
actual cost [engelsk]    faktiske kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accommodate [engelsk]    kunne ta opp, ha plass til [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
active site [engelsk]    aktiv posisjon, aktiv gruppe, aktiv enhet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Accelerando [norsk]    Gradvis hurtigere.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
acetylering [norsk]    en biokjemisk modifisering av en aminosyre, f.eks. en lysin. En acetylgruppe (CH3-COO- er koblet til lysinets frie aminogruppe. Histonacetylering utføres av histonacetyltransferaser og fjernes av histondeacetylaser.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Acetylkolin [norsk]    - en essensiell transmittersubstans i hjernen og også utenfor hjernen. Acetylkolin er involvert i hukommelsesprosesser. Legemidler som øker mengden av acetylkolin i hjernen ved å hemme hjernens nedbrytning av acetylkolinesterase, brukes ved Alzheimers sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS
acetylkolin [norsk]    acetylkolin [med. el. latin]   En substans som er med på å overføre impulser fra en nervecelle til en annen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
acromegalia [med. el. latin]    akromegali [norsk]   Dette er en sykdom som medfører unormal vekst av hender, føtter og ansiktet. Grunnen er økt utskillelse av veksthormoner fra hypofysen i hjernen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Acesulfam K [norsk]    E950 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Acetylklorid [norsk]    ACETYL CHLORIDE [engelsk]    etanoylklorid [synonym]   molekylformel: C2H3ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETALDEHYDE [engelsk]    Etanal [norsk]    Acetaldehyd [synonym]   molekylformel: C2H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acceleration [engelsk]    Aksellerasjon [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
acquaintance [engelsk]    bekjentskap, kjennskap; bekjent, kjenning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
access block [engelsk]    tilgangsblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access level [engelsk]    tilgangsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access point [engelsk]    tilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access token [engelsk]    tilgangstoken [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account type [engelsk]    kontotype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accrued cost [engelsk]    påløpte kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accumulation [engelsk]    akkumulering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action query [engelsk]    redigeringsspørring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action table [engelsk]    handlingstabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Actions pane [engelsk]    Handlinger-rute [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Cache [engelsk]    aktiv hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active color [engelsk]    aktiv farge [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active sheet [engelsk]    aktivt ark [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accumulation [engelsk]    oppsamling [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Active Player [engelsk]    Alle spillerne som fortsatt er med i hånda.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
academic year [engelsk]    studieår [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Acipenseridae [latin]    Størfamilien [norsk]   Familie (bl.a. stør)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
accustomed to [engelsk]    venne seg til, bli vant til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accessibility [engelsk]    tilgjengelighet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access number [engelsk]    tilgangsnummer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accessibility [engelsk]    tilgjengelighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account alias [engelsk]    kontoalias [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action button [engelsk]    handlingsknapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active object [engelsk]    aktivt objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active script [engelsk]    aktivt skript [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active vendor [engelsk]    aktiv leverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active volume [engelsk]    aktivt volum [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active window [engelsk]    aktivt vindu [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
actual demand [engelsk]    faktisk behov [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Acrylic paint [engelsk]    akrylmaling [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
ACB-operasjon [forkortelse/akronym]    aortokoronar bypassoperasjon [norsk]   hjerteoperasjon hvor man bytter ut forkalkede blodårer (kransarterier) med nye, ofte tatt fra vener i leggen.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Allurarød AC [norsk]    E129 [E-stoff]   Fargestoffer (kan skape/forsterke negativ atferd og allergi hos barn ifølge britiske forskere)
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Allurarød AC [norsk]    E129 [E-stoff]   fargestoff; Mattilsynet anbefaler å begrense inntak for barn med hyperaktiv atferd
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
academic staff [engelsk]    faglig ansatte [norsk]   (ikke faglige ansatte!)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
academic staff [engelsk]    fagstaben [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Acta non verba [latin]    Action not words [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Acta sanctorum [latin]    Deeds of the saints [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Actio Pauliana [norsk]    Se subjektiv omstøtelse..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Aceros comatus [latin]    Hvitmankehornfugl [norsk]   White-crowned Hornbill [engelsk]   4 ind Gomantong 15., 1 ind H Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Academy filter [norsk]    Filter i mono lydanlegg som demper diskanten etter Academy standard.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Academy format [norsk]    Format med høyde/breddeforhold på 1:1,37. Lite i bruk nå. Tidligere benevnt Normalformat.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Academy leader [norsk]    Starttom med nedtelling i fot fra 11 - 3. 16 bilderuter/tall.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
acknowledgment [engelsk]    erkjennelse, innrømmelse; anerkjennelse; takk, påskjønnelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
access control [engelsk]    tilgangskontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account domain [engelsk]    kontodomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Account Number [engelsk]    Nummer for forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account policy [engelsk]    kontopolicy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account record [engelsk]    forretningsforbindelsesoppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Channel [norsk]    Active Channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active content [engelsk]    aktivt innhold [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active control [engelsk]    aktiv kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Desktop [norsk]    Active Desktop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active program [engelsk]    aktivt program [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveX-objekt [norsk]    ActiveX object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activity audit [engelsk]    aktivitetsovervåking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accipiter nisus [latin]    Spurvehauk [norsk]   Eurasian Sparrowhawk [engelsk]   Lijang, Songpan, Xiahe, Kanda Shan Pass, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter nisus [latin]    Spurvehauk [norsk]   Eurasian Sparrowhawk [engelsk]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter nisus [latin]    Spurvehauk [norsk]   Eurasian Sparrowhawk [engelsk]   Observasjoner av enkeltind. fra Keoladeo (19. og 21.2.), Bund Baretha (22.2.) og Mongoli Valley (3.3.). Dessuten to ind. i Keoladeo 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
account manager [norsk]    kundeleder / kundekontakt [avløserord]   jf. key account manager
Norske avløserord for importord © Språkrådet
acceptance test [engelsk]    systemtest [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accepted domain [engelsk]    godtatt domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access provider [engelsk]    Internett-leverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account lockout [engelsk]    låsing av konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account manager [engelsk]    kontoadministrator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account manager [engelsk]    kontoansvarlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting data [engelsk]    regnskapsdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting file [engelsk]    kontofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accrued revenue [engelsk]    påløpt omsetning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action argument [engelsk]    handlingsargument [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active document [engelsk]    aktivt dokument [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveX control [engelsk]    ActiveX-kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Actual Capacity [engelsk]    Faktisk kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
actual quantity [engelsk]    faktisk antall [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accordion album [engelsk]    trekkspill album [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
syrup of ipecac [engelsk]    ipekakuanhasirup [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
accounts payable [engelsk]    kreditorer, gjeld [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Acipenseriformes [latin]    Størfisker [norsk]   Orden (bl.a. størfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Acipenser sturio [latin]    Stør [norsk]   sjelden, brakkvann (beinfisker, størfisker, størfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Acanthiza nana E [latin]    Gultornsmett [norsk]   Yellow Thornbill [engelsk]   10-15 Cocopara NP 25.11. og 4-6 Deniliquin 26. og 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acorn Woodpecker [engelsk]    Eikespett [norsk]   Melanerpes formicivorus [latin]   4 ind Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acorn Woodpecker [engelsk]    Eikespett [norsk]   Melanerpes formicivorus [latin]   5 San Gerardo de Dota 19/2, 2 str La Selva-Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter badius [latin]    Shikrahauk [norsk]   Shikra [engelsk]   To til fem shikrahauker sett daglig i Keoladeo og to ind. ved Bund Baretha 22.2. Dessuten to ind. i Corbett 27.2. og to ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter badius [latin]    Shikrahauk [norsk]   Shikra [engelsk]   Surprisingly many were seen on the trip: 1 at the Elgeyo escarpment 23/11, 1 at the Kongelai escarpment 25/11, 1 at Hippo Point, Kisumu 27/11 and 2 here 28/11 and finally 1 at the Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acinonyx jubatus [latin]    Gepard [norsk]   Cheetah [engelsk]   One of the mammalian highlights on the trip was the sighting of two male Cheetahs in Masai Mara 29/11. Used to safari-busses and photographing tourists they allowed us to come very close by.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aceros undulatus [latin]    Arrhornfugl [norsk]   Wreathed Hornbill [engelsk]   2 ind Poring 9., 1 ind Sukau 15., 2 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Academy standard [norsk]    Standard utarbeidet av American Academy of Motion Picture Arts and Science.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
accrued interest [engelsk]    påløpt rente [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access mechanism [engelsk]    tilgangsmekanisme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mechanism [engelsk]    tilgangsmekanisme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mechanism [engelsk]    tilgangsmekanisme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access violation [engelsk]    tilgangsbrudd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts payable [engelsk]    leverandørgjeld [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accumulated cost [engelsk]    akkumulert kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
acquisition date [engelsk]    anskaffelsesdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
action statement [engelsk]    handlingsuttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activate Windows [engelsk]    aktivere Windows [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory [norsk]    Active Directory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active hyperlink [engelsk]    aktiv hyperkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active partition [engelsk]    aktiv partisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active scripting [engelsk]    aktiv skripting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active statement [engelsk]    handlingsuttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
acquisition time [engelsk]    opptakstid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ACETIC ACID, IODO- [engelsk]    Jodetansyre [norsk]    Jodeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3IO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Actitis hypoleucos [latin]    Strandsnipe [norsk]   Common Sandpiper [engelsk]   1 Mount Carbine 13.11., 2 Fong-on Bay 16.11. og 1 Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza pusilla [latin]    Bruntornsmett [norsk]   Brown Thornbill [engelsk]   Vanlig i Lamington NP 20.-22.11. og tildels meget vanlig i hele Victoria 30.11.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis macularia [latin]    Flekksnipe [norsk]   Spotted Sandpiper [engelsk]   Sett spredt i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter striatus [latin]    Tverrhalehauk [norsk]   Sharp-shinned Hawk [engelsk]   1 F Coal Bank Hill Pass - CO 13.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter gentilis [latin]    Hønsehauk [norsk]   Northern Goshawk [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis hypoleucos [latin]    Strandsnipe [norsk]   Common Sandpiper [engelsk]   Mai Po, Ruili, Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter gentilis [latin]    Hønsehauk [norsk]   Northern Goshawk [engelsk]   1 Happy Island 10. og 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter gularis  [latin]    Finkehauk [norsk]   Japanese Sparrowhawk [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis hypoleucos [latin]    Strandsnipe [norsk]   Common Sandpiper [engelsk]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus aedon [latin]    Tykknebbsanger [norsk]   Thick-billed Warbler [engelsk]   Henholdsvis 8, 5 og 2 Happy Island 14., 15. og 17.5. Opptil 30 Beidaihe 20.-22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter striatus [latin]    Tverrhalehauk [norsk]   Sharp-shinned Hawk [engelsk]   1 Cartago 18/2, 1 ved Laguna de Arenal 29/2, 1 str La Selva-Tapantí 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter cooperi [latin]    Trostehauk [norsk]   Cooper´s Hawk [engelsk]   1 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis macularia [latin]    Flekksnipe [norsk]   Spotted Sandpiper [engelsk]   25 Golfito 22/2, 10 Golfito 23/2, 10 Tárcoles 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 1 Tapantí 4/3, 3 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis hypoleucos [latin]    Strandsnipe [norsk]   Common Sandpiper [engelsk]   Mellom ett og fire ind. sett daglig på hele turen bortsett fra i fjellområdene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muntiacus muntjac [latin]    Indiamuntjak [norsk]   Barking Deer [engelsk]   To muntjaker sett på jeep-safari ettermiddagen 26.2. inne i Corbett nasjonalpark, dessuten 3-4 ind. fra bussen da vi forlot parken 27.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis macularia [latin]    Flekksnipe [norsk]   Spotted Sandpiper [engelsk]   Sett regelmessig langs elver men aldri i store antall.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter tachiro [latin]    Bantuhauk [norsk]   African Goshawk [engelsk]   Our only sighting was of one bird seen flying high over Nairobi the morning of 16/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actitis hypoleucos [latin]    Strandsnipe [norsk]   Common Sandpiper [engelsk]   Up to 20 birds were seen at Dunga Point, Kisumu 28/11 and also quite common at the Sabaki River, Malindi 3/12. Apart from these sightings only 1-4 birds were noted in one single day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter bicolor [latin]    Indianerhauk [norsk]   Bicoloured Hawk [engelsk]   1 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter virgatus [latin]    Besrahauk [norsk]   Besra [engelsk]   1 ind Sukau 14., 1 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aceros corrugatus [latin]    Rynkehornfugl [norsk]   Wrinkled Hornbill [engelsk]   Opptil 5 ind Sukau 13.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
accelerator board [engelsk]    akseleratorkort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accented character [engelsk]    tegn med aksent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access permissions [engelsk]    tilgangstillatelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access point name [engelsk]    navn på tilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Access Point Name [engelsk]    Navn på tilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accessibility aids [engelsk]    tilgjengelighetshjelpemidler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account expiration [engelsk]    kontoens utløpsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account statement [engelsk]    kontoutdrag [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accounting Loader [engelsk]    Regnskapslaster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting period [engelsk]    regnskapsperiode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting system [engelsk]    regnskapssystem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts database [engelsk]    kontodatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accrual accounting [engelsk]    periodisering  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active power plan [engelsk]    aktiv strømstyringsplan [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active requisition [engelsk]    aktiv rekvisisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active User Object [norsk]    Active User Object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveX-animasjon [norsk]    ActiveX Animation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveX-komponent [norsk]    ActiveX component [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Activity Reporting [engelsk]    Aktivitetsrapport [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accumulation point [engelsk]    opphopningspunkt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Acetylsalisylsyre [norsk]    ASA [akronym]
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Acetylsalicylsyre [norsk]    Smertestillende middel som også virker blodfortynnende. Forkortes ASA. Eksempel: Albyl-E, Dispril.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
Acetylert stivelse [norsk]    E1420 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Acetylert stivelse [norsk]    E1420 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
ACETIC ACID, BROMO-  [engelsk]    Brometansyre [norsk]    Bromeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3BrO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, 2-FLUORO- [engelsk]    Fluoretanamid [norsk]    Fluoracetamid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO- [engelsk]    Fluoretansyre [norsk]    Fluoreddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Kloretanamid [norsk]    2-Kloracetamid [synonym]   molekylformel: C2H4ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO- [engelsk]    Kloretansyre [norsk]    Monokloreddiksyre, Kloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
accounts receivable [engelsk]    utestående fordringer, kundefordringer [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Accomodatio, -ionis [latin]    akkomodasjon, tilpasning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
According to custom [engelsk]    Ex more [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Acknowledged leader [engelsk]    Facile princeps [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Accipiter fasciatus [latin]    Bendelhauk [norsk]   Brown Goshawk [engelsk]   1M Mary Farms 13.11., 1M Cairns 18.11., 1M Cocopara NP 25.11. og 1 Otway NP 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza apicalis E [latin]    Krattornsmett [norsk]   Inland Thornbill [engelsk]   Opptil 15 Wyperfeld NP 28.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza iredalei E [latin]    Alvetornsmett [norsk]   Slender-billed Thornbill [engelsk]   1 Wyperfeld NP 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza lineata E [latin]    Stripetornsmett [norsk]   Striated Thornbill [engelsk]   5-6 Warrumbungle NP 23.11. og 5-15 Deniliquin 26. og 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acridotheres tristis [latin]    Hyrdestær [norsk]   Common Myna [engelsk]   Vanlig i nord og i byer og tettsteder i det sørlige Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter soloensis [latin]    Froskehauk [norsk]   Chinese Goshawk [engelsk]   Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actinodura egertoni [latin]    Maskegittervinge [norsk]   Rusty-fronted Barwing [engelsk]   10+ Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acridotheres grandis [latin]    Engstær [norsk]   Crested Myna [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter soloensis [latin]    Froskehauk [norsk]   Chinese Goshawk [engelsk]   Enkeltfugler, 2 ind. 18.5. i løpet av 7 dager på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthidops bairdii [latin]    Spissnebbspurv [norsk]   Peg-billed Finch [engelsk]   10 Cerro de la Muerte 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acridotheres tristis [latin]    Hyrdestær [norsk]   Common Myna [engelsk]   Sett daglig og var særlig vanlig ved lavlandet. Ble som regel ikke talt, men høyeste dagsantall på loggen var 300 ind. underveis til Ramnagar 25.2. og 100 ind. underveis til, og ved, Agra 24.2. Høyeste dagsantall i Keoladeo var 50 ind. 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter ventralis [latin]    Andeshauk [norsk]   Plain-breasted Hawk [engelsk]   2 Manu Road 14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acryllium vulturinum [latin]    Gribbperlehøne [norsk]   Vulturine Guineafowl [engelsk]   One bird was seen very briefly from one of the busses just west of Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter ventralis [latin]    Andeshauk [norsk]   Plain-breasted Hawk [engelsk]   1 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actenoides concretus [latin]    Skjeggisfugl [norsk]   Rufous-collared Kingfisher [engelsk]   1 ind Poring 9., 1 ind H ss 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acridotheres tristis [latin]    Hyrdestær [norsk]   Common Myna [engelsk]   Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5., 5+ Sandakan 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
activation gestures [engelsk]    se keyboard gestures (eventuelt også stroke)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access control entry [engelsk]    tilgangskontrolloppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access control list [engelsk]    tilgangskontrolliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accessibility Wizard [engelsk]    Veiviser for tilgjengelighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account information [engelsk]    kontoopplysninger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting customer [engelsk]    regnskapskunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts receivable [engelsk]    kundesamlekonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active color palette [engelsk]    aktiv fargepalett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ActiveX Data Objects [norsk]    ActiveX Data Objects [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Acute low back pain [engelsk]    Akutte korsryggsmerter [norsk]   I RyggInfo brukes betegnelsen akutte korsryggsmerter om smerter med en varighet på opp til fire uker
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Acetylkolinesterase [norsk]    - det enzymet som bryter ned acetylkolin i den synaptiske spalten. Hemning av acetylkolinesterase øker mengden av acetylkolin i synapsen og stimulerer på denne måten den kolinerge transmisjonen som er redusert ved Alzheimers sykdom. Mange nyere legemidler som er utviklet for behandling av alzheimerpasienter, er kolinesterasehemmere (se Kolinesterasehemmere).
Demensordliste © Pfizer AS
ACETIC ACID, DICHLORO- [engelsk]    Dikloretansyre [norsk]    Dikloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H2Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, CHLORO- [engelsk]    Kloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2H2ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETALDEHYDE, CHLORO-  [engelsk]    Kloretanal [norsk]    2-Kloracetaldehyd [synonym]   molekylformel: C2H3ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, MERCAPTO- [engelsk]    Merkaptoetansyre [norsk]    Tioglykolsyre, Merkaptoeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H4O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acantholabrus palloni [latin]    Brungylt [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, berggyltfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
According to one's vow [engelsk]    Ex voto [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Acrocephalus australis [latin]    Australtrostesanger [norsk]   Australian Reed-Warbler [engelsk]   2-3 Gilgandra 24.11., vanlig Deniliquin 25. og 27.11. og vanlig Farley 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza katherina E [latin]    Bergtornsmett [norsk]   Mountain Thornbill [engelsk]   5+ Mt. Lewis, hvorav 1 som var ringmerket, 13.11. og 4-5 Crater NP 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza reguloides E [latin]    Okergumptornsmett [norsk]   Buff-rumped Thornbill [engelsk]   Vanlig Warrumbungle NP 23.11., 10-15 Coonabarabran 24.11., 5-6 Cocopara NP 25.11., 3-6 Deniliquin 26. og 28.11. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza chrysorrhoa [latin]    Gulgumptornsmett [norsk]   Yellow-rumped Thornbill [engelsk]   Relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria 22.11.-1.12., 1 Wilsons Prom 7.12. og sett spredt mellom Kinglake NP og You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus tangorum [latin]    Manchurian Reed-Warbler [engelsk]   Henholdsvis 1 og 8 Beidaihe 21. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus agricola [latin]    Åkersanger [norsk]   Paddyfield Warbler [engelsk]   Ett ind. ble sett på vei mot Bund Baretha 23.2. Fuglen satt i en siv-vase sammen med en gruppe vevere.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus dumetorum [latin]    Busksanger [norsk]   Blyth’s Reed Warbler [engelsk]   To observasjoner av enkeltindivider i Keoladeo 19. og 20.2. Dette må karakteriseres som svært dårlig og man får anta at det var tørken som har skylden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter poliogaster [latin]    Gråbukhauk [norsk]   Grey-bellied Goshawk [engelsk]   2 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter melanoleucus [latin]    Nonnehauk [norsk]   Great Sparrowhawk [engelsk]   3 in Kakamega Forest 27/11 and 1 at the Gedi Ruins, Watamu 4/12 was perhaps slightly fewer sightings than expected.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus rufescens [latin]    Papyrussanger [norsk]   Greater Swamp Warbler [engelsk]   Our only sighting was of 7-8 birds on the boattrip from Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter trivirgatus [latin]    Topphauk [norsk]   Crested Goshawk [engelsk]   1 ind like vest for Sukau landsby 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
acceptable use policy [engelsk]    regler for akseptabel bruk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account certification [engelsk]    kontosertifisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account reconciliation [engelsk]    kontoavstemming [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting application [engelsk]    regnskapsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accounting Integration [engelsk]    Regnskapsintegrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active cluster member [engelsk]    aktivt klyngemedlem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACETIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyletanat  [norsk]    Butylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID ETHENYL ESTER [engelsk]    Etenyletanat [norsk]    Vinylacetat, Etenylacetat [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID ETHYL ESTER [engelsk]    Etyletanat [norsk]    Etylacetat [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETYL CHLORIDE, CHLORO- [engelsk]    Kloracetylklorid [norsk]   molekylformel: C2H2Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metyletanat  [norsk]    Metylacetat  [synonym]   molekylformel: C3H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, N,N-DIMETHYL- [engelsk]    N,N-Dimetyletanamid [norsk]    N,N-Dimetylacetamid [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, PENTYL ESTER [engelsk]    Pentyletanat [norsk]    Amylacetat, Pentylacetat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, PROPYL ESTER [engelsk]    Propyletanat [norsk]    n-Propylacetat, n-Propyletanat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRIFLUORO- [engelsk]    Trifluoretansyre [norsk]    Trifluoreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2HF3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloretansyre [norsk]    Trikloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2HCl3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
action, to bring action [engelsk]    saksøke [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Accipiter cirrhocephalus [latin]    Eukalyptushauk [norsk]   Collared Sparrowhawk [engelsk]   1M mellom Tenterfield og Tamworth 22.11., 1 Philip Island 4.12. og 1 Wilsons Prom 5.12. og 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthiza uropygialis E [latin]    Kastanjegumptornsmett [norsk]   Chestnut-rumped Thornbill [engelsk]   15-20 v/Booberoi State Forest 24.11. og 3-6 Wyperfeld NP 28.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus bistrigiceps [latin]    Tvebrynsanger [norsk]   Black-browed Reed-Warbler [engelsk]   1 ind Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus orientalis [latin]    Orienttrostesanger [norsk]   Oriental Reed-Warbler [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus bistrigiceps [latin]    Tvebrynsanger [norsk]   Black-browed Reed-Warbler [engelsk]   Fåtallig. Stort trekk Beidaihe 21. og 22.5. med henholdsvis 60 og 120 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus orientalis [latin]    Orienttrostesanger [norsk]   Oriental Reed-Warbler [engelsk]   1-2 ind. Happy Island i løpet av fire dager. Opptil 50 Beidaihe 20.-22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acridotheres ginginianus [latin]    Landsbystær [norsk]   Bank Myna [engelsk]   Som hyrdestær vanlig i lavlandet, men nærmere knyttet til bebyggelse. To ind. 21.2. og syv 23.2. var eneste obs. fra Keoladeo. 150 ind. underveis til Bund Baretha 22.2., 200 underveis til Agra 24.2. og 300 underveis til Ramnagar 25.2. var de høyeste dagsantall. Dessuten to ved Ramnagar 28.2., ti underveis til Delhi 3.3. og fem ind. i områdene rundt Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus stentoreus [latin]    Stentorsanger [norsk]   Clamorous Reed Warbler [engelsk]   To ind. i Keoladeo 19. og 21.2. og ett ind. samme sted 23.2. For busksanger er dette heller magert.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Actophilornis africanus [latin]    Afrikabladhøne [norsk]   African Jacana [engelsk]   Frequently seen in low numbers at suitable habitat. Our highest numbers were 10 birds at pond west of Karatina, Mt. Kenya 16/11 and appr. 100 at Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus baeticatus [latin]    Afrikarørsanger [norsk]   African Reed Warbler [engelsk]   Only noted from Hippo Point and Dunga Point, Kisumu: 1 bird here 27/11 and 2 the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acridotheres cristatellus [latin]    Krøllstær [norsk]   Crested Myna [engelsk]   2 ind Kota Kinabalu Park 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accelerated Graphics Port [engelsk]    AGP (Accelerated Graphics Port) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accumulated depreciation [engelsk]    akkumulert [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory-kontakt [norsk]    Active Directory contact [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Template Library [norsk]    Active Template Library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACETIC ACID, LEAD(2+) SALT [engelsk]    Blyacetat [norsk]    Bly(II)acetat [synonym]   molekylformel: C4H6O4Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETYL CHLORIDE, DICHLORO- [engelsk]    Dikloracetylklorid [norsk]   molekylformel: C2HCl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
accident and emergency unit [engelsk]    legevakt [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Acta est fabula, plaudite! [latin]    The play is over, applaud! [engelsk]   (Said to have been emperor Augustus' last words)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Acanthagenys rufogularis E [latin]    Rosennebbhonningeter [norsk]   Spiny-cheeked Honeyeater [engelsk]   Vanlig Warrumbungle NP 23.11., 10+ v/Booberoi State Forest 24.11. og relativt vanlig Wyperfeld NP 28.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acanthorhynchus tenuirostris [latin]    Prydhonningeter [norsk]   Eastern Spinebill [engelsk]   2 Crater NP 15.11., 10-15 Lake Euramoo 16.11., vanlig Lamington NP 20.-22.11., 2-3 mellom Beaudesert og Woodenbong 22.11. og relativt vanlig Warrumbungle NP 23.11. Ellers relativt vanlig i hele Victoria 30.11.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus schoenobaenus [latin]    Sivsanger [norsk]   Sedge Warbler [engelsk]   One sighting only: 5 birds seen on boattrip from Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus gracilirostris [latin]    Kaffersanger [norsk]   Lesser Swamp Warbler [engelsk]   One skulking individual was seen in the papyrus reeds at the shore of Lake Naivasha the morning of 19/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Active Directory Connector [norsk]    Active Directory Connector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory-datamodell [norsk]    Active Directory data model [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Messaging Protection [engelsk]    Aktiv meldingsbeskyttelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Server Pages-bufring [norsk]    Active Server Pages buffering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
activities of daily living [engelsk]    ADL [forkortelse/akronym]   begrep mye brukt i omsorgstjenesten, som betegner en persons evne til å klare dagligdagse gjøremål som personlig hygiene, matlaging, renhold etc.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Acesulfam K, acesulfamkalium [norsk]    E950 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Acetylert distivelsesfosfat [norsk]    E1414 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Acetylert distivelsesadipat [norsk]    E1422 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Acetylert distivelsesfosfat [norsk]    E1414 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Acetylert distivelsesadipat [norsk]    E1422 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Acetylert oksidert stivelse [norsk]    E1451 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    (Dimetylamino)acetonitril [norsk]   molekylformel: C4H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, BROMO-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylbrometanat [norsk]    Etylbromacetat [synonym]   molekylformel: C4H7BrO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylkloretanat [norsk]    Etylkloracetat [synonym]   molekylformel: C4H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (4-CHLOROPHENOXY)- [engelsk]    4-Klorfenoksyetansyre [norsk]    4-CPA, Tomatone, 4-Klorfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C8H7ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyletanat [norsk]    Isopropylacetat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    1-Metylpropyletanat [norsk]    sek-Butylacetat, 1-Metylpropylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyletanat [norsk]    Isobutylacetat, 2-Metylpropylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumfluoretanat [norsk]    Natriumfluoracetat [synonym]   molekylformel: C2H3FNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumkloretanat [norsk]    Natriumkloracetat, SMA [synonym]   molekylformel: C2H2ClNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 2-PROPENYL ESTER [engelsk]    2-Propenyletanat [norsk]    Allylacetat, Propenylacetat [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
accordance with the instructions [engelsk]    i samsvar med instruksen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Acerina, Gymnocephalus cernua [latin]    Hork [norsk]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, abborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Accelerated Cost Recovery System [norsk]    Accelerated Cost Recovery System [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account certification service [engelsk]    tjeneste for kontosertifisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Domain Services [engelsk]    Active Directory-domenetjenester, Active Directory Domain Services [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Acetyl-O,S-dimetylfosforamidotioat [norsk]    PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, ACETYL-, O,S-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Acefat, O,S-Dimetylacetylfosforamidotioat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksyetansyre [norsk]    2,4-Diklorfenoksyeddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER [engelsk]    1,1-Dimetyletyletanat [norsk]    tert-Butylacetat, 1,1-Dimetyletylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, 2-CHLORO-N,N- DI-2-PROPENYL-  [engelsk]    N,N-Diallyl-2-kloretanamid [norsk]    Allidoklor, N,N-Diallylkloracetamid, N,N-Diallyl-2-kloracetamid [synonym]   molekylformel: C8H12ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumtrikloretanat  [norsk]    Natriumtrikloracetat  [synonym]   molekylformel: C2Cl3NaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACENAPHTHYLENE, 1,2-DIHYDRO- 5-NITRO- [engelsk]    5-Nitroacenaften [norsk]   molekylformel: C12H9NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4,5-Triklorfenoksyetansyre [norsk]    2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C8H5Cl3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Accipere quam facere praestat injuriam [latin]    It is better to suffer an injustice than to do an injustice [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos [latin]    Strandsnipe [norsk]   Common Sandpiper [engelsk]   2 ind ved Kota Belud 11., 2 ind Sukau 13., 1 ind Manukan Island 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Active Directory-sertifikattjenester [norsk]    Active Directory Certificate Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Federation Services [norsk]    Active Directory Federation Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Installation Wizard [engelsk]    Installasjonsveiviser for Active Directory [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Metadirectory Services [norsk]    Active Directory Metadirectory Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Service Interfaces [norsk]    Active Directory Service Interfaces [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Users and Computers [engelsk]    Active Directory-brukere og -datamaskiner [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
acquired immunodeficiency syndrome [engelsk]    aids [forkortelse/akronym]   alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ACETAMIDE, 2-CHLORO- N-(1-METHYLETHYL)-N-PHENYL- [engelsk]    2-Klor-N-(1-metyletyl)acetanilid [norsk]    Propaklor, 2-Klor-N-isopropylacetanilid [synonym]   molekylformel: C11H14ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY), -  [engelsk]    4-Klor-2-metylfenoksyetansyre [norsk]    MCPA, 4-Klor-2-metylfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C9H9ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, N,N'-[1,1'-BIPHENYL]- 4,4'-DIYLBIS- [engelsk]    N,N'-Diacetylbenzidin [norsk]   molekylformel: C16H16N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Active Directory Lightweight Directory Services [norsk]    Active Directory Lightweight Directory Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Active Directory Rights Management Services [norsk]    Active Directory Rights Management Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACETAMIDE, N-(5,6,7,9-TETRAHYDRO- 1,2,3,10-TETRAMETHOXY-9-OXOBENZO[a]HEPTALEN-7-YL)-, (S)- [engelsk]    Kolchicin  [norsk]   molekylformel: C22H25NO6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap