Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ACETIC ACID [engelsk]    Etansyre [norsk]   Eddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 32 omtrentlig(e)
ACETIC ACID, IODO- [engelsk]    Jodetansyre [norsk]    Jodeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3IO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
dichloroacetic acid [engelsk]    dikloreddiksyre [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
glacial acetic acid [engelsk]    ren eddiksyre, eddiksyre, iseddik [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ACETIC ACID, BROMO-  [engelsk]    Brometansyre [norsk]    Bromeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3BrO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO- [engelsk]    Fluoretansyre [norsk]    Fluoreddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO- [engelsk]    Kloretansyre [norsk]    Monokloreddiksyre, Kloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, DICHLORO- [engelsk]    Dikloretansyre [norsk]    Dikloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H2Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, MERCAPTO- [engelsk]    Merkaptoetansyre [norsk]    Tioglykolsyre, Merkaptoeddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H4O2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID ETHYL ESTER [engelsk]    Etyletanat [norsk]    Etylacetat [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRIFLUORO- [engelsk]    Trifluoretansyre [norsk]    Trifluoreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2HF3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloretansyre [norsk]    Trikloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2HCl3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyletanat  [norsk]    Butylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-NAPHTHALENEACETIC ACID [engelsk]    1-Naftyletansyre [norsk]    Naftyleddiksyre, 1-Naftyleddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID ETHENYL ESTER [engelsk]    Etenyletanat [norsk]    Vinylacetat, Etenylacetat [synonym]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metyletanat  [norsk]    Metylacetat  [synonym]   molekylformel: C3H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, PENTYL ESTER [engelsk]    Pentyletanat [norsk]    Amylacetat, Pentylacetat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, PROPYL ESTER [engelsk]    Propyletanat [norsk]    n-Propylacetat, n-Propyletanat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, LEAD(2+) SALT [engelsk]    Blyacetat [norsk]    Bly(II)acetat [synonym]   molekylformel: C4H6O4Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 2-PROPENYL ESTER [engelsk]    2-Propenyletanat [norsk]    Allylacetat, Propenylacetat [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (4-CHLOROPHENOXY)- [engelsk]    4-Klorfenoksyetansyre [norsk]    4-CPA, Tomatone, 4-Klorfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C8H7ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, BROMO-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylbrometanat [norsk]    Etylbromacetat [synonym]   molekylformel: C4H7BrO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyletanat [norsk]    Isopropylacetat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO-, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylkloretanat [norsk]    Etylkloracetat [synonym]   molekylformel: C4H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    1-Metylpropyletanat [norsk]    sek-Butylacetat, 1-Metylpropylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]    2-Metylpropyletanat [norsk]    Isobutylacetat, 2-Metylpropylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumfluoretanat [norsk]    Natriumfluoracetat [synonym]   molekylformel: C2H3FNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumkloretanat [norsk]    Natriumkloracetat, SMA [synonym]   molekylformel: C2H2ClNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksyetansyre [norsk]    2,4-Diklorfenoksyeddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER [engelsk]    1,1-Dimetyletyletanat [norsk]    tert-Butylacetat, 1,1-Dimetyletylacetat [synonym]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumtrikloretanat  [norsk]    Natriumtrikloracetat  [synonym]   molekylformel: C2Cl3NaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4,5-Triklorfenoksyetansyre [norsk]    2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C8H5Cl3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, (4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY), -  [engelsk]    4-Klor-2-metylfenoksyetansyre [norsk]    MCPA, 4-Klor-2-metylfenoksyeddiksyre [synonym]   molekylformel: C9H9ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap