Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ACETONITRILE [engelsk]    Acetonitril [norsk]   molekylformel: C2H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
BENZENEACETONITRILE [engelsk]    Fenylacetonitril [norsk]    Benzylcyanid [synonym]   molekylformel: C8H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, CHLORO- [engelsk]    Kloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2H2ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    (Dimetylamino)acetonitril [norsk]   molekylformel: C4H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap