Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ADH [forkortelse/akronym]    antidiuretisk hormon [norsk]   (= vasopressin). Styringshormon fra hjernen som hemmer utskillelsen av urin. Bl.a. alkohol hemmer utskillelsen av ADH, og gjør at man må late vannet oftere når man drikker, og er tørst dagen etter.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
ADHD [norsk]    Oppmerksomhetssvikt. Hyperaktivitetssyndrom. Tidligere omtalt som minimal brain dysfunction. Kan skyldes arvelighet.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
ADHD [forkortelse/akronym]    attention deficit hyperactive disorder [engelsk]   = oppmerksomhetsforstyrrelse, ledsaget av motorisk uro (hyperaktivitet), som antakelig kommer av forstyrrelse i aktiveringssystemet i hjernen.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Adhesive [engelsk]    lim/festemiddel [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Adhesjon [norsk]    Malingsteknisk benyttes adhesjon om malematerialers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
adhere to [engelsk]    fastholde; stå fast på; følge, holde seg til; slutte seg til; vokse fast til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Adheranser [norsk]    Sammenvokstringer. Kan oppstå eller betennelser, endometrios eller tidligere operasjoner f. eks. i bukhulen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
adherent to [engelsk]    sitter fast i [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
adhoc-rapportering [norsk]    ad hoc reporting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adhesive plaster, Band-Aid [engelsk]    plaster [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca