Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
AE [engelsk]    AE, AE [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 378 omtrentlig(e)
AES [norsk]    Audio Engineering Society . Organisasjon for lydingeniører/teknikere.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
AES [norsk]    AES [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PAE [norsk]    PAE [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AED [forkortelse/akronym]    arabiske dirham [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mae [japansk]    Frem/forover [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
aeon [engelsk]    evighet; umålelig periode; et univers tidsalder [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Aero [norsk]    Aero [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aerie [engelsk]    rovfuglunger, rovfuglrede, ørnerede [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Reggae [norsk]    plena [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Zeidae [latin]    St. Petersfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. st. petersfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Reggae [norsk]    Reggae [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aphtae [med. el. latin]    afte [norsk]   Smertefulle små sår i munnhulen. Ukjent årsak. Kommer ofte tilbake.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
KPI-JAE [norsk]    Et mål på veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JAE er et mål på den underliggende prisstigningen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Moridae [latin]    Morafiskfamilien  [norsk]   Deepsea Codfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Rajidae [latin]    Skatefamilien  [norsk]   Rays [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Rajidae [latin]    Skate-/rokkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. piggskate/piggrokke, flekkskate/flekkrokke, kloskate/klorokke, storskate/glattrokke, svartskate/svartrokke, spiss-skate/spissrokke, nebbskate/nebbrokke, sandskate/sandrokke, rundskate/rundrokke, gjøkskate, isskate/isrokke, hvitskate/hvitrokke, gråskate/grårokke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gadidae [latin]    Torskefamilien [norsk]   Familie (bl.a. torsk (skrei), istorsk, polartorsk, sølvtorsk, hyse/kolje, hvitting, kolmule/blåkjeft/blågunnar, lyr, sei/gråsei, theragra/berlevågfisk, sypike, øyepål, skjeggtorsk, brosme, femtrådet tangbrosme, nordlig tangbrosme, lake, lange, blålange, skjellbrosme, paddetorsk, firtrådet tangbrosme, strandtangbrosme, tretrådet tangbrosme, sølvtangbrosme)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Molidae [latin]    Månefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. månefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
AES/EBU [norsk]    Grensesnitt (interface) for digital lyd, utviklet av AES og EBU.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
aerated [engelsk]    gjennomluftet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ala, -ae [latin]    vinge [norsk]   (gr. syn.: Pteryx)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Uva, -ae [latin]    drue [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cottidae [latin]    Ulkefamilien  [norsk]   Bullheads and sculpins [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Isuridae [latin]    Håbrannfamilien [norsk]   Familie (bl.a. makrellhai, håbrann)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Alopidae [latin]    Revehaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. revehai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Esocidae [latin]    Gjeddefamilien [norsk]   Familie (bl.a. gjedde)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cottidae [latin]    Ulkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. hvitfinnet steinulke, steinsmett (steinulke), krokulke, glattulke, tornulke, vanlig ulke, hornulke, dvergulke, piggulke, nordlig knurrulke, arktisk knurrulke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Agonidae [latin]    Panserulkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. panserulke, tiskjegg)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Percidae [latin]    Abborfamilien [norsk]   Familie (bl.a. abbor, gjørs, hork)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sparidae [latin]    Havkarussfamilien [norsk]   Familie (bl.a. økseøyefisk, flekkpagell, havkaruss)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Mullidae [latin]    Mullefamilien [norsk]   Familie (bl.a. mulle)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Labridae [latin]    Berggyltfamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåstål / rødnebb, berggylt, brungylt, grasgylt/gressgylt, bergnebb, grønngylt)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gobiidae [latin]    Kutlingfamilien [norsk]   Familie (bl.a. svartkutling, glasskutling, piggkutling, krystallkutling, tangkutling, rødflekket kutling, ulkekutling, spisshalet kutling, sandkutling, leirkutling, mudderkutling, bergkutling)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Soleidae [latin]    Tungefamilien [norsk]   Familie (bl.a. tunge)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ansa, -ae [latin]    slynge, hank [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aqua, -ae [latin]    vann [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Area, -ae [latin]    flate [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cera, -ae [latin]    voks [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tuba, -ae [latin]    trompet [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vena, -ae [latin]    blodåre, vene [norsk]   (gr. syn.: Phlebs)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vola, -ae [latin]    håndflate [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Zona, -ae [gresk]    sone, belte [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Liparidae [latin]    Ringbukfam  [norsk]   Snailfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Squalidae [latin]    Håfamilien  [norsk]   Dogfish Sharks [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Zoarcidae [latin]    Ålebrosmefamilien  [norsk]   Eel-pouts [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Myxinidae [latin]    Slimålfamilien [norsk]   Familie (bl.a. slimål)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Squalidae [latin]    Håfamilien [norsk]   Familie (bl.a. pigghå, gråhå, svarthå, spansk håkjerring, håkjerring)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Clupeidae [latin]    Sildefamilien [norsk]   Familie (bl.a. sild, sardin, brisling, maisild, stamsild)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Congridae [latin]    Havålfamilien [norsk]   Familie (bl.a. havål)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cobitidae [latin]    Sandsmettfamilien [norsk]   Familie (bl.a. sandsmett)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Osmeridae [latin]    Krøklefamilien [norsk]   Familie (bl.a. krøkle, lodde)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Stomiidae [latin]    Stomiatidefamilien [norsk]   Familie (bl.a. storkjeft)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Carapidae [latin]    Snyltefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. snyltefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lophiidae [latin]    Breiflabbfamilien [norsk]   Familie (bl.a. breiflabb)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ceratidae [latin]    Sjødjevelfamilien [norsk]   Familie (bl.a. liten sjødjevel)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Belonidae [latin]    Horngjelfamilien [norsk]   Familie (bl.a. horngjel)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Lampridae [latin]    Laksestørjefamilien [norsk]   Familie (bl.a. laksestørje)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Berycidae [latin]    Beryxfamilien [norsk]   Familie (bl.a. beryx/brudefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Triglidae [latin]    Knurrfamilien [norsk]   Familie (bl.a. lyreknurr, rødknurr, tverrstripet knurr, vanlig knurr, taggknurr)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Bramaidae [latin]    Havbrasmefamilien [norsk]   Familie (bl.a. havbrasme, høyfinnet havbrasme, sølvbrasme)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Mugilidae [latin]    Multefamilien [norsk]   Familie (bl.a. tykkleppet multe, tynnleppet multe, gullmulte)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Zoarcidae [latin]    Ålekvabbefamilien [norsk]   Familie (bl.a. ålekvabbe/ålekone, spitsbergen-ålebrosme, hav-ålebrosme, sørlig ålebrosme, marmorert ålebrosme, vanlig ålebrosme, ulvefisk, båndålebrosme, arktisk ålebrosme, skjell-ålebrosme, blekålebrosme, nettålebrosme, nordlig ålebrosme, storhodet ålebrosme, spisshalet ålebrosme)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Xiphiidae [latin]    Sverdfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. sverdfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Luvaridae [latin]    Luvarfamilien [norsk]   Familie (bl.a. luvar)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dies Irae [latin]    Day of Wrath, or Judgment Day [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ave – ae [ISO-koder]    avestisk [norsk]   Avestan [engelsk]   språket i Avesta
Liste over navn på språk © Språkrådet
Alula, -ae [latin]    liten vinge [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aorta, -ae [latin]    opphenger, hovedpulsåren [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Barba, -ae [latin]    skjegg [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bucca, -ae [latin]    kinn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cauda, -ae [latin]    hale [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cella, -ae [latin]    kammer, celle [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Costa, -ae [latin]    ribbein [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fossa, -ae [latin]    grop, fordypning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fovea, -ae [latin]    grav, grop [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Furca, -ae [latin]    gaffel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Metra, -ae [gresk]    livmor [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pinea, -ae [latin]    furukongle [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Porta, -ae [latin]    port, inngang [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sella, -ae [latin]    stol, sadel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Solea, -ae [latin]    fotsåle [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Spina, -ae [latin]    torn, kam, ryggrad [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Stria, -ae [latin]    stripe [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Theca, -ae [gresk]    kapsel, beholder [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tibia, -ae [latin]    skinnebein [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Urina, -ae [latin]    urin [norsk]   (gresk syn.: Ouron)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Uvula, -ae [latin]    liten drue [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Valva, -ae [latin]    fløydør, klaff [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vita , -ae [latin]    liv [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vulva, -ae [latin]    ytre hunnlige kjønnsorganer [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ophidiidae [latin]    Dypvannsbrosme  [norsk]   Cusk Eels [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Pectinidae [latin]    Kamskjell  [norsk]   Spear scallop [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dasyatidae [latin]    Pilskate-/pilrokkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. pilskate/pilrokke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cyprinidae [latin]    Karpefamilien [norsk]   Familie (bl.a. mort, gullbust, stam, vederbuk, ørekyt, sørv, asp, suter, laue, regnlaue, grundling (sandkryper), flire, brasme, karuss, gullfisk, karpe)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Salmonidae [latin]    Laksefamilien [norsk]   Familie (bl.a. laks, ørret, sjøørret, bekkeørret, regnbueørret, pukkellaks, ketalaks, (arktisk)røye/røyr, bekkerøye/bekkerøyr, canadarøye, sik, lagesild, harr)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Serranidae [latin]    Havabborfamilien [norsk]   Familie (bl.a. havabbor, vrakfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Apogonidae [latin]    Dyphavsabborfamilien [norsk]   Familie (bl.a. dyphavsabbor)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Carangidae [latin]    Taggmakrellfamilien [norsk]   Familie (bl.a. pilotfisk, taggmakrell/hestemakrell, gaffelmakrell)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sciaenidae [latin]    Ørnefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. ørnefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Pholididae [latin]    Tangsprellfamilien [norsk]   Familie (bl.a. tangsprell)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Blenniidae [latin]    Tangkvabbefamilien [norsk]   Familie (bl.a. tangkvabbe)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gempylidae [latin]    Havgjeddefamilien [norsk]   Familie (bl.a. havgjedde)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Scombridae [latin]    Makrellfamilien [norsk]   Familie (bl.a. makrell, ustripet pelamide, stripet pelamide, auxid, tunnin, makrellstørje)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Balistidae [latin]    Avtrekkerfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. avtrekkerfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aqua vitae [latin]    Water of life [engelsk]   (brandy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Res gestae [latin]    Things done [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aero-glass [norsk]    Aero Glass [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trabeculae [engelsk]    trabekler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Migi-kamae [japansk]    Høyre utgangsstilling [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Areola, -ae [latin]    liten flate [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Axilla, -ae [latin]    armhule [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Camera, -ae [latin]    kammer [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cardia, -ae [gresk]    hjerte [norsk]   (også magemunn)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carina, -ae [latin]    kjøl [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Chorda, -ae [gresk]    streng [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Chorea, -ae [latin]    dans [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Coelia, -ae [gresk]    bukhule [norsk]   (lat. syn.: abdomen)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Copula, -ae [latin]    bånd [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cornea, -ae [latin]    hornhinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Insula, -ae [latin]    øy [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lacuna, -ae [latin]    fordypning, hull [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lamina, -ae [latin]    tynn plate [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lingua, -ae [latin]    tunge [norsk]   (gresk syn.: glossa)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Penna , -ae [latin]    fjær [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pleura, -ae [latin]    brysthinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Retina, -ae [latin]    netthinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Saliva, -ae [latin]    spytt [norsk]   (gr. syn.: Ptyalon)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Squama, -ae [latin]    skjell [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Stella, -ae [latin]    stjerne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sutura, -ae [latin]    søm, sammensyning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tunica, -ae [latin]    bekledning, hinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Urtica, -ae [latin]    nesle, vable [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vagina, -ae [latin]    skjede [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Venula, -ae [latin]    liten vene [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vesica, -ae [latin]    blære [norsk]   (gr. syn.: cystis)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vipera, -ae [latin]    slange [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Zonula, -ae [gresk]    lite belte [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Chimaeridae [latin]    Elefant havmus familien [norsk]   Chimaeras [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Macrouridae [latin]    Skolestfamilien  [norsk]   Grenadiers [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Oneirodidae [latin]    Fantasifisk  [norsk]   Dreamers [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Raja fyllae [latin]    Rundskate  [norsk]   Round ray [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Stichaeidae [latin]    Langebarnfamilien  [norsk]   Pricklebacks [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Chimaeridae [latin]    Havmusfamilien [norsk]   Familie (bl.a. havmus/hågylling)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hexanchidae [latin]    Kamtannhaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. kamtannhai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Squatinidae [latin]    Havengelfamilien [norsk]   Familie (bl.a. havengel)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Raja fyllae [latin]    Rundskate/rundrokke [norsk]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Engraulidae [latin]    Ansjosfamilien [norsk]   Familie (bl.a. ansjos)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Anguillidae [latin]    Ålefamilien [norsk]   Familie (bl.a. ål)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ictaluridae [latin]    Dvergmallefamilien [norsk]   Familie (bl.a. dvergmalle)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Myctophidae [latin]    Lysprikkfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. liten lysprikkfisk, nordatlantisk l., nordlig l., brun l., stor l.)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Merluccidae [latin]    Lysingfamilien [norsk]   Familie (bl.a. lysing)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Macrouridae [latin]    Skolestfamilien [norsk]   Familie (bl.a. småskjellet skolest, spiritist, skolest/buttnase, isgalt/långstjert)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Exocoetidae [latin]    Flygefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. flygefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Regalecidae [latin]    Sildekongefamilien [norsk]   Familie (bl.a. sildekonge)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Stichaeidae [latin]    Hornkvabbefamilien [norsk]   Familie (bl.a. hornkvabbe, langhalet langebarn, tverrhalet langebarn, rundhalet langebarn)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Trachinidae [latin]    Fjesingfamilien [norsk]   Familie (bl.a. fjesing)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ammodytidae [latin]    Silfamilien [norsk]   Familie (bl.a. småsil/tobis, havsil/storsil/tobis, glattsil, storsil)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Larus vegae [latin]    East Siberian Gull [engelsk]   Sett fire dager på Happy Island. Største antall 30 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aero Wizard [engelsk]    Aero-veiviser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ampulla, -ae [latin]    beholder [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Arteria, -ae [latin]    pulsåre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Atresia, -ae [latin]    uten åpning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caverna, -ae [latin]    hulrom [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cellula, -ae [latin]    lite kammer [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cochlea, -ae [latin]    snegl [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Columna, -ae [latin]    søyle [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fissura, -ae [latin]    spalte, revne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flexura, -ae [latin]    bøyning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Hystera, -ae [gresk]    livmor [norsk]   (lat. syn. uterus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lacrima, -ae [latin]    tåre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lamella, -ae [latin]    meget tynn plate [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Maxilla, -ae [latin]    overkjeve [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Medulla, -ae [latin]    marg, kjerne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Micella, -ae [latin]    liten krumme [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Patella, -ae [latin]    liten plate, kneskål [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sagitta, -ae [latin]    pil [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Spongia, -ae [gresk]    svamp [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Trachea, -ae [gresk]    luftrør [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Urethra, -ae [latin]    urinrør [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Valvula, -ae [latin]    liten klapp [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Halosauridae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Synodontidae [latin]    Øglefisker  [norsk]   Lizardfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Cetorhinidae [latin]    Brugdefamilien, [norsk]   Familie (bl.a. brugde)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Myliobatidae [latin]    Ørneskate-/ørnerokkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. ørneskate/ørnerokke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Argentinidae [latin]    Vassildfamilien [norsk]   Familie (bl.a. strømsild, vassild)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gobiesocidae [latin]    Dobbeltsugerfamilien [norsk]   Familie (bl.a. dobbeltsuger)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Syngnathidae [latin]    Nålefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. stor kantnål, liten kantnål, tangsnelle, liten havnål, krumsnutet havnål, storhavnål/stortangnål)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Scorpaenidae [latin]    Uerfamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåkjeft, uer, snabeluer, lusuer)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Echeneididae [latin]    Sugefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. sugefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sphyraenidae [latin]    Barracudafamilien [norsk]   Familie (bl.a. europeisk barracuda)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Trichiuridae [latin]    Trådstjertfamilien [norsk]   Familie (bl.a. trådstjert, dolkfisk, reimfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aegri somnia [latin]    A sick man's dreams [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor patriae [latin]    Love of country [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vis inertiae [latin]    The power of inertia [engelsk]   why things never change
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Otus ireneae [latin]    Sokokeugle [norsk]   Sokoke Scops-Owl [engelsk]   In the Sokoke forest we played the calls of this endemic owl after sunset 4/12, and the owl responded fairly quikly. After a short search in the bush we found 2 adults and 2 juv.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apus niansae [latin]    Klippeseiler [norsk]   Nyanza Swift [engelsk]   25 birds were identified to this species in Hell`s Gate NP, Naivasha 19/11, although we saw surprisingly few swifts here this day. The following day we had 10 at the Lion Hill Lodge, Lake Nakuru NP.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hidari-kamae [japansk]    Venstre utgangsstilling [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Aerodynamikk [norsk]    Læren om luftens bevegelser og de krefter som legemer utsettes for når de beveger seg i luft.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Amygdala, -ae [gresk]    mandel [norsk]   (lat. syn.: tonsilla)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Anatomia, -ae [latin]    oppskjering [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Apertura, -ae [latin]    åpning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Auricula, -ae [latin]    lite øre [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cisterna, -ae [latin]    beholder [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fibrilla, -ae [latin]    liten tråd [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Gastrula, -ae [gresk]    liten mage [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Membrana, -ae [latin]    hinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Navicula, -ae [latin]    lite skip [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Trochlea, -ae [latin]    rulle, valse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vertebra, -ae [latin]    virvel [norsk]   (gr. syn.: Spondylus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vesicula, -ae [latin]    liten blære [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cyclopteridae [latin]    Ringbukfamilien  [norsk]   Snailfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Maracosteidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Melanocetidae [latin]    Dypvanns marulk  [norsk]   Devil-anglers [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Nemichthyidae [latin]    Sneppeålfamlilien  [norsk]   Snipe Eels [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Oreosomatidae [latin]    Oreos  [norsk]   Oreos [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Paralepididae [latin]    Laksetobisfamilien  [norsk]   Barracudinas [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Carcharinidae [latin]    Gråhaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåhai, gråhai, hvitflekket glatthai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Acipenseridae [latin]    Størfamilien [norsk]   Familie (bl.a. stør)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Notacanthidae [latin]    Piggålfamilien [norsk]   Familie (bl.a. nordlig piggål)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Nemichthyidae [latin]    Sneppeålfamilien [norsk]   Familie (bl.a. sneppeål)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Paralepididae [latin]    Laksetobisfamilien [norsk]   Familie (bl.a. stor laksetobis, liten laksetobis)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Antennariidae [latin]    Sargassoulkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. sargassoulke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cottunculidae [latin]    Paddeulkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. paddeulke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cyclopteridae [latin]    Rognkjeks- og ringbukfamilien [norsk]   Familie (bl.a. rognkjeks/rognkall, vortekjeks, svartkjeks, arktisk rognkjeks, vanlig ringbuk, kystringbuk, polarringbuk, tangringbuk, kortfinneringbuk, pukkelringbuk, svartringbuk, nordlig ringbuk / liten ringbuk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Centrarchidae [latin]    Lakseabborfamilien [norsk]   Familie (bl.a. lakseabbor)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Callionymidae [latin]    Fløyfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. vanlig fløyfisk, flekket fløyfisk, liten fløyfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aeternum vale [latin]    Farewell forever [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amicus curiae [latin]    Friend of the court [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Et alii/aliae [latin]    et al. [norsk]   Other persons/things [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lusus naturae [latin]    A freak of nature [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Pater patriae [latin]    Father of the country [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Scala naturae [latin]    The ladder of nature [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Arteriola, -ae [latin]    liten pulsåre [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Clavicula, -ae [latin]    liten nøkkel, kragebein [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Structura, -ae [latin]    bygning, struktur [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Trabecula, -ae [latin]    liten bjelke [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Anarhichadidae [latin]    Steinbitfamilien  [norsk]   Rockfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Percichthyidae [latin]      [norsk]   Temperate Basses [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Scyliorhinidae [latin]    Rødhaifamilien  [norsk]   Cat Sharks [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Scyliorhinidae [latin]    Rødhaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. småflekket rødhai, storflekket rødhai, hågjel)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gonostomatidae [latin]    Laksesildfamilien [norsk]   Familie (bl.a. hvitlysfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Trachipteridae [latin]    Båndfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. sølvkveite)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gasterosteidae [latin]    Stingsildfamilien [norsk]   Familie (bl.a. trepigget stingsild/stikling, nipigget stingsild/småstikling, tangstikling)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Anarhichadidae [latin]    Steinbitfamilien [norsk]   Familie (bl.a. gråsteinbit, blåsteinbit, flekksteinbit)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Centrolophidae [latin]    Svartfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. svartfisk, engelsk svartfisk, tønnefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Pleuronectidae [latin]    Flyndrefamilien [norsk]   Familie (bl.a. rødspette, smørflyndre/mareflyndre, gapeflyndre, kveite, sandflyndre, lomre/bergflyndre, skrubbe, blåkveite)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aetatis (aet.) [latin]    Age [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lapsus linguae [latin]    A slip of the tongue [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Parens patriae [latin]    Parent of the country [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Hasso no kamae [japansk]    "8-talls" stilling. (Dvs. japansk 8-tall)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
amotio retinae [norsk]    netthinneavløsning
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Alepocephalidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Chauliodontidae [latin]    Viper fisker [norsk]   Viperfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Chiasmidontidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Eurypharyngidae [latin]    Dypvanns storkjeft [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Scomberesocidae [latin]    Makrellgjeddefamilien  [norsk]   Saury Pikes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Petromyzontidae [latin]    Niøyefamilien [norsk]   Familie (bl.a. havniøye, elveniøye, bekkeniøye, arktisk niøye)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sternoptychidae [latin]    Perlemorfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. laksesild, flekket perlemorfisk, pigghalet perlemorfisk, stor perlemorfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Chauliodontidae [latin]    Huggormfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. huggormfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Scomberesocidae [latin]    Makrellgjeddefamilien [norsk]   Familie (bl.a. makrellgjedde)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Beatae memoriae [latin]    Of blessed memory [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lapsus memoriae [latin]    A slip of the memory [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Pater historiae [latin]    The father of history [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Euphonia anneae [latin]    Rustkroneeufonia [norsk]   Tawny-capped Euphonia [engelsk]   4 Tapantí 4/3, 2 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco eleonorae [latin]    Eleonorafalk [norsk]   Eleonora's Falcon [engelsk]   1-3 Eleonora`s Falcons were noted daily at Naro Moru, Mt. Kenya between 16/11 and 18/11; all of these were seen hunting around our lodge. Additionally we saw 2 at Lake Baringo 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
curriculum vitae [engelsk]    levnedsbeskrivelse [norsk]   CV [akronym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Anoplogasteridae [latin]    Sabeltann fisker  [norsk]   Fangtooth Fishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Pleurobrachiidae [latin]    Sjøstikkelsbær  [norsk]   Sea gooseberries [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Curriculum vitae [latin]    The course of one's life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Perdix dauuricae [latin]    Stepperapphøne [norsk]   Daurian Partridge [engelsk]   4 ind Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithina tiphia [latin]    Parkløvfugl [norsk]   Common Iora [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithina tiphia [latin]    Parkløvfugl [norsk]   Common Iora [engelsk]   I alt seks ind. ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. og fire ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lesbia victoriae [latin]    Svartslepkolibri [norsk]   Black-tailed Trainbearer [engelsk]   3 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eubucco tucinkae [latin]    Inkaskjeggfugl [norsk]   Scarlet-hooded Barbet [engelsk]   1 TRC 8.9., 1 Pantiacolla 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Musophaga rossae [latin]    Rødtoppturako [norsk]   Ross's Turaco [engelsk]   Our first sighting was of 3 birds at the Kongelai escarpment 25/11. This was the very same spot we had White-crested Turaco`s (see below). The following day we saw 1 in Kakamega Forest, in area not far from the Ikuywa bridge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Macronyx ameliae [latin]    Skarlagenpiplerke [norsk]   Rosy-breasted Longclaw [engelsk]   Only one sighting: 2 birds in Masai Mara 29/11. This bird is frequently recorded in Maaai Mara, and thus seems to be fairly common here.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pyrrhura molinae [latin]    Grønnkinnparakitt [norsk]   Green-cheeked Parakeet [engelsk]   5+ Calilegua 13. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithina tiphia [latin]    Parkløvfugl [norsk]   Common Iora [engelsk]   2 ind Kota Kinabalu Park 11., opptil 5 ind Sukau 13.-15., 1 ind Danum 17., 2 ind Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
curriculum vitae [norsk]    curriculum vitae [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
curriculum vitae [norsk]    curriculum vitae [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
curriculum vitae [engelsk]    CV el. cv [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
curriculum vitae [norsk]    CV el. cv [akronym]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Skråstilt kamae [norsk]    Hanmi [japansk]   (med samme hånd og fot fremstilt)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Stephanoberycidae [latin]    Dypvanns piggfisker  [norsk]   Deepsea Pricklefishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Chlamydoselachidae [latin]    Kragehaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. kragehai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Macrorhamphosidae [latin]    Trompetfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. trompetfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aegrescit medendo [latin]    The disease worsens with the treatment [engelsk]   The remedy is worse than the disease
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Arbiter elegantiae [latin]    Judge in matters of taste [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cedant arma togae [latin]    Let arms yield to the toga [engelsk]   (Let violence give place to law)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dramatis personae [latin]    Characters of the play [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Locus poenitentiae [latin]    A place for repentance [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dendroica graciae [latin]    Ponderosaparula [norsk]   Grace's Warbler [engelsk]   1 M Gallina Peak - NM 12.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Perdix hodgsoniae [latin]    Fjellrapphøne [norsk]   Tibetan Partridge [engelsk]   Koko Nor, Kanda Shan Gorge, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga gouldiae [latin]    Purpurkronesolfugl [norsk]   Gould's Sunbird [engelsk]   Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga saturata [latin]    Svartstrupesolfugl [norsk]   Black-throated Sunbird [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga siparaja [latin]    Karminsolfugl [norsk]   Crimson Sunbird [engelsk]   Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ochotona curzoniae [latin]    Piphare [norsk]   Black-lipped Pika [engelsk]   Vanlig i Qinghai
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Doryfera ludovicae [latin]    Grønnpannelansenebb [norsk]   Green-fronted Lancebill [engelsk]   2 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hylocharis eliciae [latin]    Gullhalekolibri [norsk]   Blue-throated Goldentail [engelsk]   1 M Golfito flyplass 22/2, 5 Golfito skogsvei 22/2, 1 Carara 24/2, 1 ss 25/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegypius monachus [latin]    Munkegribb [norsk]   Cinereous Vulture [engelsk]   Relativt mange obs. av arten; to ind. ved Kosi-elven utenfor Corbett 25.2., opptil seks ved Dhikala, Corbett 26. og 27.2., to ved Kosi 28.2., to ved Naini Tal 1.3., en ved Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli 3.3. Dhikala, inne i Corbett, pleier å være en sikker plass for munkegribb.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga saturata [latin]    Svartstrupesolfugl [norsk]   Black-throated Sunbird [engelsk]   En han i Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga siparaja [latin]    Karminsolfugl [norsk]   Crimson Sunbird [engelsk]   To hanner ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. ved Dhikala, Corbett 27.2. Dessuten 2 ind. ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cinclodes aricomae [latin]    Regentbergkall [norsk]   Royal Cinclodes [engelsk]   1 Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Synallaxis azarae [latin]    Fjellstifthale [norsk]   Azara’s Spinetail [engelsk]   15+ Machu Picchu 2.9., regelmessig Manu Road 12.-15. og 24.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aepyceros melampus [latin]    Impala [norsk]   Impala [engelsk]   Numerous at Lake Naivasha and Lake Nakuru 19/11 and 20/11, 4 at Lake Bogoria 23/11 and very common in Masai Mara and Tsavo West NP (noted daily between 28/11 and 2/12, but with no estimate of numbers).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Synallaxis azarae [latin]    Fjellstifthale [norsk]   Azara's Spinetail [engelsk]   10+ Calilegua 14. og 15.11., 10+ Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga siparaja [latin]    Karminsolfugl [norsk]   Crimson Sunbird [engelsk]   2 ind Poring 9., 1 ind Sukau 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aerosoldirektivet [norsk]    75/324/EEC [direktivkode]   Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers. Official Journal L 147 /1975
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Hinc illae lacrimae [latin]    Hence these tears [engelsk]   (Terence)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Tolerabiles ineptiae [latin]    Bearable absurdities [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aegotheles cristatus [latin]    Australuglesvale [norsk]   Australian Owlet-nightjar [engelsk]   1 Deniliquin 26.11. Individet var av den grå formen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dacelo novaeguineae [latin]    Latterkokaburra [norsk]   Laughing Kookaburra [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aechmophorus clarkii [latin]    Sørsvanedykker [norsk]   Clark's Grebe [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aeronautes saxatilis [latin]    Mesaseiler [norsk]   White-throated Swift [engelsk]   NM, CO, UT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vermivora virginiae [latin]    Pinjeparula [norsk]   Virginia's Warbler [engelsk]   5+ El Vado - NM 12.6. og 2 ind Colorado Nat Mon - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopoecile sophiae [latin]    Purpursanger [norsk]   Stoliczka's Tit-Warbler [engelsk]   Xiahe, Laoye Shan, Mengda, Koko Nor, str Madoi-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithalos concinnus [latin]    Praktstjertmeis [norsk]   Black-throated Tit [engelsk]   Lijang, Emei Shan, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga ignicauda [latin]    Ildhalesolfugl [norsk]   Fire-tailed Sunbird [engelsk]   Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithalos caudatus [latin]    Stjertmeis [norsk]   Long-tailed Tit [engelsk]   3 Beidaihe 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calliphlox bryantae [latin]    Magentakolibri [norsk]   Magenta-throated Woodstar [engelsk]   3 Monteverde 28/2, 1 + 1 F på reir ss 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendrocitta formosae [latin]    Gråskjære [norsk]   Grey Treepie [engelsk]   To ind. ved kirken i Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithina nigrolutea [latin]    Rajaløvfugl [norsk]   Marshall’s Iora [engelsk]   To hunn-fargede ind. nedenfor demningen i Bund Baretha 23.2. Endemisk for India.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Niltava macgrigoriae [latin]    Småniltava [norsk]   Small Niltava [engelsk]   Tre ind. nederst ved Forktail Stream 28.2. og en han og en hun-farget ved Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithalos concinnus [latin]    Praktstjertmeis [norsk]   Black-throated Tit [engelsk]   To ind. ved hotellet kvelden vi ankom Naini Tal 28.2. Deretter 25 ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og 40 ind. ved Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Metriopelia ceciliae [latin]    Støvbadedue [norsk]   Bare-faced Ground-Dove [engelsk]   15-20 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aeronautes andecolus [latin]    Andesseiler [norsk]   Andean Swift [engelsk]   Vanlig Santa Eulalia Valley 30.-31.8., 3 Machu Picchu 2.9., 20+ Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Elaenia pallatangae [latin]    Fjellelenia [norsk]   Sierran Elaenia [engelsk]   5+ Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 25.9., 1 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendropicos goertae [latin]    Askehodespett [norsk]   Grey Woodpecker [engelsk]   One seen near Mt. Kenya en route to Lake Naivasha 18/11, 1 at Crater Lake, Naivasha 19/11, 1 in Lake Nakuru NP 20/11 and 1 at Hippo Point, Kisumu 28/11. The taxonomy of this species is unclear, but there is an growing consensus that it should be split in 3 different species, 2 of which occurs in Kenya (this view supported by e.g. Clements). It seems likely that all the birds we saw belong to the form rhodeogaster and thus belongs to the Grey-headed Woodpecker (Dendropicos spodocephalus).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gallinago paraguaiae [latin]    Søramerikabekkasin [norsk]   South American Snipe [engelsk]   2 Laguna Orcones 26.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Metriopelia ceciliae [latin]    Støvbadedue [norsk]   Bare-faced Ground-Dove [engelsk]   5+ Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aeronautes andecolus [latin]    Andesseiler [norsk]   Andean swift [engelsk]   5 Lago Pozuelos 16.11., 5+ str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Scytalopus speluncae [latin]    Blytapakulo [norsk]   Mouse-coloured Tapaculo [engelsk]   2H Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga temminckii [latin]    Skarlagensolfugl [norsk]   Temminck's Sunbird [engelsk]   Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cataracta congenitae [norsk]    grå stær som er medfødt
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Disiecti membra poetae [latin]    Limbs of a dismembered poet [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Non sibi, sed patriae [latin]    Not for you, but for the fatherland [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vis medicatrix naturae [latin]    The healing power of nature [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Larus novaehollandiae [latin]    Australmåke [norsk]   Silver Gull [engelsk]   Vanlig i kystområdene både i nord og i Victoria. Kun få inn landsobservasjoner; 1 Fong-on Bay 16.11., 50+ Deniliquin 27.11. og 20+ Hopetoun 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus novaeseelandiae [latin]    Australpiplerke [norsk]   Australasian Pipit [engelsk]   2 Cairns 12.11., 1 Mary Farms 13.11., vanlig Edmonton 16. og 17.11. Ellers relativt vanlig i New South Wales og Victoria, bortsett fra i de kystnære områdene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Psarisomus dalhousiae [latin]    Langhalebrednebb [norsk]   Long-tailed Broadbill [engelsk]   1 ind Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithalos iouschistos [latin]    Ruststjertmeis [norsk]   Black-browed Tit [engelsk]   Dali, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga christiniae [latin]    Gaffelsolfugl [norsk]   Fork-tailed Sunbird [engelsk]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aeronautes montivagus [latin]    Hvittippseiler [norsk]   White-tipped Swift [engelsk]   2 Machu Picchu 1.9., relativt vanlig ss 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithina viridissima [latin]    Brilleløvfugl [norsk]   Green Iora [engelsk]   1 ind Poring 10., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bothidae,scophthalmidae [latin]    Varfamilien [norsk]   Familie (bl.a. slettvar, glassvar, småvar, piggvar, hårvar, tungevar)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Eudyptula novaehollandiae [latin]    Dvergpingvin [norsk]   Little Penguin [engelsk]   4-500 Philip Island 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Scythrops novaehollandiae [latin]    Fikengjøk [norsk]   Channel-billed Cuckoo [engelsk]   1 Kingfisher Park 12.11. og 2 v/Abbatoir Swamp 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina novaehollandiae [latin]    Maskelarveeter [norsk]   Black-faced Cuckoo-shrike [engelsk]   Sett regelmessig, men aldri tallrik, på hele turen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aechmophorus occidentalis [latin]    Nordsvanedykker [norsk]   Western Grebe [engelsk]   CO, UT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chrysolophus amherstiae [latin]    Diamantfasan [norsk]   Lady Amherst's Pheasant [engelsk]   Hørt regelmessig Emei Shan, 1 M sett godt ved Xianfeng Temple
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aerodramus brevirostris [latin]    Orientsalangan [norsk]   Himalayan Swiftlet [engelsk]   Ruili, Emei Shan, str Xiahe-Xining; hekkekoloni i grotte ved Xianfeng Temple - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina novaehollandiae [latin]    Storlarveeter [norsk]   Large Cuckoo-shrike [engelsk]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithalos fuliginosus E [latin]    Eikestjertmeis [norsk]   Sooty Tit [engelsk]   1 ind Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brotogeris sanctithomae [latin]    Gulpanneparakitt [norsk]   Tui Parakeet [engelsk]   2 Eco Amazonia 3.-4.9., 5 Amazonia Lodge 18.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nannopsittaca dachilleae [latin]    Blåpanneparakitt [norsk]   Amazonian Parrotlet [engelsk]   7 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pteroglossus azara mariae [latin]    Elfenbeinstukan [norsk]   Ivory-billed Aracari [engelsk]   (Inntil nylig ble denne formen regnet som egen art; Brown-mandibled Aracari Pteroglossus mariae.) 2 Eco Amazonia 3.9., 1 TRC 8.9., 3 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cymbilaimus sanctaemariae [latin]    Bambusmaurvarsler [norsk]   Bamboo Antshrike [engelsk]   2 TRC 8.9., 1 Manu Road 15.9., regelmessig men fåtallig Amazonia Lodge og Pantiacolla 17.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Faber quisque fortunae suae [latin]    Each man (is) the maker of his own fortune [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fax mentis incedium gloriae [latin]    The passion of glory is the torch of the mind [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Quot homines, tot sententiae [latin]    As many men, so as many opinions [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Tachybaptus novaehollandiae [latin]    Australdvergdykker [norsk]   Australasian Grebe [engelsk]   1 Mareeba 14.11., 1 Bromfield Crater 15.11., 2 Fong-on Bay 16.11., 4-5 på strekningen Woodenbong-Tamworth 22.11., 8-10 Deniliquin 27.11., 2 Cherry Lake 2.12., 2 Wilsons Prom 7.12. og 300+ Yan Yean Reservoir 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phylidonyris novaehollandiae [latin]    Hvitøyehonningeter [norsk]   New Holland Honeyeater [engelsk]   Vanlig Grampians NP 30.11. og 1.12., sett spredt mellom Peterborough og Melbourne 2.12., enkelte Sherwood Forest 3.12., 1 Philip Island 4.12. og vanlig You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aegithalos caudatus vinaceus [latin]    Stjertmeis [norsk]   Long-tailed Tit [engelsk]   Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ficedula narcissina elisae [latin]    Narsissfluesnapper [norsk]   Narcissus / ´Elisae’s´ Flycatcher [engelsk]   1 F av denne sjeldne underarten oppholdt seg på Happy Island 8.-14.5. I tillegg ble 1 M sett 12. og 13.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendrocolaptes sanctithomae [latin]    Nordvatretreløper [norsk]   Northern Barred-Woodcreeper  [engelsk]   1 Carara 24/2, 2 La Selva 1/3 og 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Faber est suae quisque fortunae [latin]    Every man is the artisan of his own fortune [engelsk]   (Appius Claudius Caecus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ardea (Egretta) novaehollandiae [latin]    Hvitmaskehegre [norsk]   White-faced Heron [engelsk]   Vanlig, særlig i sør.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Recurvirostra novaehollandiae [latin]    Brunhodeavosett [norsk]   Red-necked Avocet [engelsk]   100+ Deniliquin 27.11. og 25-30 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aeronavis abstractio a prestituto cursu [latin]    Hijacking [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Diligite justitiam, o judices terrae [latin]    Cherish justice, o judges of the earth [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Stultorum calami carbones moenia chartae [latin]    Chalk is the pen of fools, walls (their) paper [engelsk]   No Graffiti please (Showing that graffiti is nothing new)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aerodromus maxima / Collocalia maxima [latin]    Malaysalangan [norsk]   Black-nest Swiftlet [engelsk]   25 ind Poring 9., relativt vanlig i Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
AES (Advanced Encryption Standard) [norsk]    Advanced Encryption Standard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur [latin]    It is said that for a sick man, there is hope as long as there is life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aequam memento rebus in arduis servare mentem [latin]    Remember when life's path is steep to keep your mind even [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae [latin]    There is no one great ability without a mixture of madness [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Spectatvm venivnt, venivnt spectentvr vt ipsae [latin]    They come to see, they come that they themselves be seen [engelsk]   to see and be seen
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aerodromus fuciphaga / Collocalia fuciphaga [latin]    Reirsuppesalangan [norsk]   Edible-nest Swiftlet [engelsk]   Relativt vanlig i Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no