Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
AFAIK [akronym/fork.]    As Far As I Know
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
AFAIK [forkortelse/akronym]    as far as I know [engelsk]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad