Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
AGRI [eurojargon]    landbruk og bygdeutvikling [norsk]   Agriculture and Rural Development [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Agriculture [engelsk]    Landbruk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
agribusiness [engelsk]    jordbruksindustri [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
agricultural area [engelsk]    landbruksområde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Agriornis montana [latin]    Svartnebbrovtyrann [norsk]   Black-billed Shrike-Tyrant [engelsk]   2 Santa Eulalia Valley 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Agriornis montana [latin]    Svartnebbrovtyrann [norsk]   Black-billed Shrike-Tyrant [engelsk]   1 Yavi 17.11., 2 El Infiernillo 21.11., 1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
agricultural buildings [engelsk]    driftsbygninger i landbruket  [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet