Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
AI [forkortelse/akronym]    aortainsuffisiens [norsk]   lekkasje i hovedpulsårens klaff, som fører til og økt belastning på hjertet.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 61 omtrentlig(e)
tai [norsk]    Tai [engelsk]   tai [ISO-koder]   språket på Tahiti
Liste over navn på språk © Språkrådet
VAI [forkortelse]    Visibility Adjusted Impacts [engelsk]   Skåren til alle voksne, fotgjengere og motoriserte, som vil se (få øyekontakt med) en kommunikasjonsflate over en ukes periode. VAI oppnås ved å multiplisere OTSen med en visibilityfaktor for den enkelte flate for deretter å summere opp resultatene.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
mai [spansk]    Brukes når man roper på dama eller en venninne, babyspråk. Andre ord som brukes eller relaterte ord:mamita, mami, amiga
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
AAI [norsk]    Autentisering og autorisasjon er en komplett mellomvarestruktur for håndtering av autentisering og autorisasjon av brukere mot ulike tjenester. Feide er et eksempel på dette.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
ail [fransk]    hvitløk [norsk]   garlic [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
aim [engelsk]    sikte, rette inn; mål, hensikt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
AIF [norsk]    AIF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
EAI [norsk]    EAI [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AID [forkortelse/akronym]    Arbeids- og inkluderingsdepartementet [norsk]   Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utgitt en veiledning til bruk av ord og uttrykk på innvandringsområdet: Et inkluderende språk.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tai [japansk]    Kropp [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Hai [japansk]    Ja [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
AID [akronym]    Kunstig inseminasjon med giver (Donors) sæd.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
AIH [akronym]    Kunstig inseminasjon med partners (Husbonds) sæd.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
AID [akronym]    kunstig inseminering med donorspermier
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
AIH [akronym]    kunstig inseminering med partners spermier
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
thai [norsk]    Thai [engelsk]   tha – th [ISO-koder]   språket i Thailand
Liste over navn på språk © Språkrådet
AIDS [norsk]    El perro [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
AIDS [norsk]    Perro [spansk]   El Perro
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Svai [norsk]    Å ligge på svai betyr å svinge fritt for strøm og vind rundt et anker eller en bøyefortøying.
Maritim ordliste © MaritimStart
aids [norsk]    AIDS [FEIL]   (jf. hiv)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [forkortelse/akronym]    acquired immunodeficiency syndrome [engelsk]   alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AIHA [forkortelse/akronym]    autoimmun hemolytisk anemi [norsk]   blodmangel (anemi) som skyldes at kroppen angriper egne røde blodlegemer.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
RNAi [forkortelse]    RNA-interferens [norsk]   et fenomen hvor dobbelt-trådede RNA-molekyler kan finne og inaktivere mRNA som har samme RNA-sekvens.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
masai [norsk]    Masai [engelsk]   mas [ISO-koder]   språk i Kenya og Tanzania
Liste over navn på språk © Språkrådet
aisle [engelsk]    midtgang [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Kohai [japansk]    En utøver mindre erfaren enn en selv
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Nilgai [engelsk]    Nilgauantilope [norsk]   Boselaphus tragocamelus [latin]   Minst fem ind. nesten daglig i Keoladeo; maks. dagsantall 10+ 21.2. Etter dette ikke sett før vi ankom Sultanpur 4.3. hvor det oppholdt det seg en flokk på nærmere 30 dyr.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Haggai [norsk]    Hag [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Aikido [japansk]    Den harmoniske kraftens vei [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Sempai [japansk]    En utøver mer erfaren enn en selv
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Revehai [norsk]    Alopias vulpinus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, revehaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Blåhai [norsk]    Prionace glauca [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gråhai [norsk]    Galeorhinus galeus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
ailment [engelsk]    sykdom, lidelse [norsk]   (mindre alvorlig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tsnumai [engelsk]    tsunami [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
rádjai [samisk]    inntil [norsk]   (postp) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: mii heakka duohken lea 'inntil beinet’, dvs. ’alt som en eier': attii buot mii heakka duohken lei 'han gav alt han hadde' //sii rievidedje su heakka duohkai ~ sii rievidedje sus mii heakka duohken lei 'de røvet ham inntil beinet' ~ de røvet alt fra ham
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kragehai [norsk]    Chlamydoselachus anguineus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, seks- og syvgjellete haier, kragehaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
aiglefin [fransk]    hyse, kolje [norsk]   haddock [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
airbrush [engelsk]    luftpensel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
airborne [engelsk]    flybåren, luftbåret [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
air trap [engelsk]    luftlomme (støping) [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ai-hanmi [japansk]    Lik utgangsstilling mot partner (høyre mot høyre)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Kamtannhai [norsk]    Hexanchus griseus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, seks- og syvgjellete haier, kamtannhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Makrellhai [norsk]    Isurus oxyrinchus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, håbrannfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
airway bill [engelsk]    luftfraktbrev [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
aile, aileron [fransk]    vinge [norsk]   wing [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Airconditioner [engelsk]    Instrumentum aeri temperando [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aix galericulata [latin]    Mandarinand [norsk]   Mandarin Duck [engelsk]   En mytende F oppholdt seg på Happy Island. Ble sett de fleste dagene. Sjelden i området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aix-en-Provence  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Aimophila cassinii [latin]    Apasjespurv [norsk]   Cassin's Sparrow [engelsk]   Relativt vanlig i Cimarron NG - KS 9. og 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kirsebærpai / pai [norsk]    cherry pie / pie [engelsk]   clafoutis [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
aircondition(ing) [norsk]    klimaanlegg / luftkondisjonering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Småflekket rødhai [norsk]    Scyliorhinus,scyllium [latin]   marin (bruskfisker, gråhaier, rødhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Storflekket rødhai [norsk]    Scyliorhinus stellaris [latin]   marin (bruskfisker, gråhaier, rødhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hvitflekket glatthai [norsk]    Mustelus asterias [latin]   sjelden?, marin (bruskfisker, gråhaier, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ailuroedus melanotis [latin]    Svartørekattefugl [norsk]   Spotted Catbird [engelsk]   8-10 Mt. Lewis 13.11., vanlig Curtain Fig Tree NP 14. og 15.11., vanlig Crater NP og Lake Eacham NP 15.11. og vanlig Cathedral Fig Tree NP og Mobo Creek 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aimophila ruficauda [latin]    Stripehodespurv [norsk]   Stripe-headed Sparrow [engelsk]   4 Santa Rosa 26/2, 1 str Yomale-Monteverde 27/2, 5 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aimophila strigiceps [latin]    Stripekronespurv [norsk]   Stripe-capped Sparrow [engelsk]   2 nær Salta 18.11., 5 JVG 19.11., 1 Graneros Town 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ailuroedus crassirostris E [latin]    Grønnkattefugl [norsk]   Green Catbird [engelsk]   Vanlig Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aio, quantitas magna frumentorum est [latin]    Yes, that is a very large amount of corn [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom