Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
AID [forkortelse/akronym]    Arbeids- og inkluderingsdepartementet [norsk]   Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utgitt en veiledning til bruk av ord og uttrykk på innvandringsområdet: Et inkluderende språk.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AID [akronym]    Kunstig inseminasjon med giver (Donors) sæd.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
AID [akronym]    kunstig inseminering med donorspermier
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
AIDS [norsk]    El perro [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
AIDS [norsk]    Perro [spansk]   El Perro
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
RAID [norsk]    Forkortelse for Redundant Array of Independent Disks. En måte å organisere to eller flere harddisker på som gir økt feiltoleranse og/eller ytelse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
RAID [norsk]    (Redundant Array of Independent Disks). Et sett med harddisker satt sammen slik at de opererer som en disk med øket ytelse og sikkerhet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
RAID [norsk]    RAID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RAID [norsk]    RAID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aids [norsk]    AIDS [FEIL]   (jf. hiv)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [forkortelse/akronym]    acquired immunodeficiency syndrome [engelsk]   alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Milkmaid [engelsk]    Budeie [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
EuropeAid [eurojargon]    samarbeidskontoret EuropeAid [norsk]   EuropeAid Co-operation Office [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
calbmálagaid [samisk]    andsynes [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Exactly as said [engelsk]    Verbatim [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
heakkaid heakkaid [samisk]    en etter en [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: ovttaid heakkaid 'en for en', sii manne ovttaid heakkaid 'de gikk en for en
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
omviser, reiseleder, gaid [avløserord]    guide [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
adhesive plaster, Band-Aid [engelsk]    plaster [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Mun savan dutje buriid Juovllaid [samisk]    Jeg ønsker deg God Jul [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind