Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
AIDS []    Feilstaving av aids.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
AIDS [engelsk]    aids
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
AIDS [norsk]    El perro [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
AIDS [norsk]    Perro [spansk]   El Perro
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
aids [norsk]    AIDS [FEIL]   (jf. hiv)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [forkortelse/akronym]    acquired immunodeficiency syndrome [engelsk]   alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
accessibility aids [engelsk]    tilgjengelighetshjelpemidler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ceramic boiling aids [engelsk]    kokesteiner [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen