Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
AKU [norsk]    AKU [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
Hyaku [japansk]    100 [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Akutt [norsk]    En sykdom som oppstår plutselig
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Akutt [norsk]    med kort og relativt alvorlig forløp.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
akutt [norsk]    heahkalaš [samisk]   (a) //heahkalaš dávda boahtá fáhkka 'et akutt anfall kommer plutselig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
akustikk [norsk]    I kino: Farging av lyden som følge av salens utforming, materialvalg osv.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Akustisk [norsk]    Acoustic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Akustikk [norsk]    Lydlære - når uttrykket brukes om bygg menes romakustikk, som gjelder lydforholdene inne i et rom der lydkilden er.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
akutt-tegn [norsk]    acute [engelsk]   ´ [tegn]   (aksenttegn, f.eks.: idé)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
akuttfaseprotein [norsk]    C-reaktivt protein [med. el. latin]   C-reaktivt protein (CRP) er et protein som finnes i større konsentrasjoner i blodet ved betennelsestilstander. Målinger av nivået av dette proteinet har overtatt funksjonen til målinger av senkningsreaksjon som indikasjon på infeksjon eller inflammasjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
akustisk tilbakekopling [norsk]    (feedback). En lydsløyfe der lyden fra en høyttaler blir oppfanget av en mikrofon, forsterket og gjengitt i den samme høyttaleren. Høres som en hylende lyd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
akutt lymfatisk leukemi [norsk]    ALL [forkortelse/akronym]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
akutt tubulær nekrose [norsk]    ATN [forkortelse/akronym]   akutt nyresykdom som kan føre til nyresvikt
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Akutte korsryggsmerter [norsk]    Acute low back pain [engelsk]   I RyggInfo brukes betegnelsen akutte korsryggsmerter om smerter med en varighet på opp til fire uker
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Akutt konfusjon, delirium [norsk]    - et syndrom som kjennetegnes av rask utvikling av kognitiv funksjonsnedsettelse med manglende oppmerksomhet og åpenbar desorientering med hensyn til tid, rom og situasjon. Pasienten kan virke både søvnig og agitert/rastløs. Usammenhengende tale, hallusinasjoner og vrangforestillinger er vanlige, og variasjon om dagen med økende konfusjon om kvelden og natten er typisk. Pasienter med organisk hjernesykdom har spesielt høy risiko for å utvikle delirium. Akutt forverring av kognitiv funksjon hos pasienter med demens skyldes ofte et kompliserende delirium. I de fleste tilfellene utløses delirium av somatisk sykdom selv om den mentale situasjonen (f.eks. miljøskifte) også antas å være en utløsende faktor. De vanligste årsakene til delirium er infeksjon (f.eks. lungebetennelse, infeksjon i de øvre urinveiene, blodforgiftning, hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse); ugunstige legemiddelreaksjoner (særlig legemidler med en antikolinerg effekt på det sentrale nervesystemet); slag; subduralt hematom; hjernesvulst; cerebral hypoksi (hjerteinfarkt, lavt blodtrykk, lungeemboli); kulldioksidretensjon (respiratorisk svikt); epilepsi (postiktal konfusjon, psykomotorisk epileps...
Demensordliste © Pfizer AS
akutt myelocyttisk leukemi [norsk]    AML [forkortelse/akronym]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
akutt respiratorisk distress (syndrom) [norsk]    ARD/ARDS [forkortelse/akronym]   alvorlhig respirasjonsvikt, ofte hos spedbarn, men kan forekomme hos voksne. Livstruende lungetilstand hvor lungene gradvis fylles med væske og gassutviklingen trues
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad