Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ALS [forkortelse/akronym]    amyotrofisk lateral sklerose [norsk]   alvorlig nervesykdom som gjør at musklene over hele kroppen gradvis lammes. Den mest alvorlige formen rammer også svelgemuskulatur og pustemuskler.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 47 omtrentlig(e)
also [engelsk]    også [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Hals [norsk]    Det hjørnet på seilet som er nederst og forrest.
Maritim ordliste © MaritimStart
vals [spansk]    Tango med valsetakt. Danses med synkopert takt.(se øverst på siden)
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
hals [norsk]    Cervix, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hals [norsk]    Collum, -i [gresk]   (lat. syn.: cervix)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fals [norsk]    rebate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Hals [norsk]    Det hjørnet av seilet der forlik og underlik møtes.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
hals [norsk]    čeabet [kåfjordsamisk]   (utenpå)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Vendehals [norsk]    Eurasian Wryneck [engelsk]   Jynx torquilla [latin]   Mai Po, Xiaguan, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vendehals [norsk]    Wryneck [engelsk]   Jynx torquilla [latin]   Fåtallig. Største antall 5 Happy Island 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vendehals [norsk]    Eurasian Wryneck [engelsk]   Jynx torquilla [latin]   1-2 ind. sett flere dager i Keoladeo og Bund Baretha, dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
credentials [engelsk]    fullmakter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
credentials [engelsk]    (legitimasjons)papirer [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
credentials [engelsk]    akkreditiver, referanser [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
credentials [engelsk]    legitimasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
social goals [engelsk]    sosiale mål [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
ad materials [engelsk]    reklamemateriell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rustvendehals [norsk]    Red-throated Wryneck [engelsk]   Jynx ruficollis [latin]   1 bird was found in the garden of the youth hostel, Mt. Kenya 18/11, but was unfortunately only seen by one observer. The rest tried to relocate it for some time, but with no luck.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
planetisimals [engelsk]    planetbiter [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
also known as [engelsk]    aka [forkortelse/akronym]   (om f.eks. filmtitler som har alternative titler)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
diskflaskehals [norsk]    disk bottleneck [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
øre-nese-hals [norsk]    ØNH [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Alsace-Lorraine  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
private proposals [engelsk]    private forslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Amerikaslangehals [norsk]    Anhinga [engelsk]   Anhinga anhinga [latin]   10 Carara 24/2, 1 Lagarto 7/3, 5 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikaslangehals [norsk]    Anhinga [engelsk]   Anhinga anhinga [latin]   1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 TRC 9.9., 1 Coco Cocha, Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikaslangehals [norsk]    Anhinga [engelsk]   Anhinga anhinga [latin]   1 Ibera 29.11., 1 ss 30.11., 3 Iguazú 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fold, brett, fals [norsk]    fold [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bill of materials [engelsk]    stykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Guardian of morals [engelsk]    Custos morum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
First among equals [engelsk]    Primus inter pares [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
time and materials [engelsk]    tid og materialer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
void fill materials [engelsk]    fyllmateriale [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
2010 Headline Goals [alternativ]    Military Headline Goals [engelsk]   Militært hovedmål om å utvikle EUs militære evner innen 2010. Kjerneelement er etableringen av EDA, opprettelsen av innsatsstyrkene og å danne en sivilmilitær enhet innen EUs militære stab.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
approval of credentials [engelsk]    godkjennelse av fullmaktene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
rejection of credentials [engelsk]    forkastelse av fullmaktene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
decisions on credentials [engelsk]    fullmaktsavgjørelser [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
carbon centered radicals [engelsk]    karbonsenterradikaler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oxygen centered radicals [engelsk]    oksygensenterradikaler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
administrative credentials [engelsk]    administratorlegitimasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nitrogen centered radicals [engelsk]    nitrogensenterradikaler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sulfates used as raw materials [engelsk]    sulfater som brukes til råmaterialer [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
questions relating to credentials [engelsk]    fullmaktsspørsmål [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
skryte; skryt, skryting; skrythals [norsk]    brag [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Microsoft® Office Live Essentials [norsk]    Microsoft® Office Live Essentials [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
American Society for Testing & Materials [engelsk]    ASTM [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals [engelsk]    Registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier; Kjemikaliedirektivet [norsk]   REACH [forkortelse]   Et forslag fra Kommisjonen om regulering av markedsføringen av kjemikalier, med tanke på beskyttelse av helse og miljø.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen