Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT [engelsk]    Aluminium-tris(2-propoksid) [norsk]   molekylformel: C9H24AlO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap