Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
AM [forkortelse/akronym]    amplitude modulation [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Am [forkortelse]    Amos [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 510 omtrentlig(e)
AMS [norsk]    Aksjesparing Med Skattefradrag. Tidligere ordning som ga fradrag i skatten mot å binde pengene i 4 år. Siste år for fradrag var 1999.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
amh [ISO-koder]    amharisk [norsk]   Amharic [engelsk]   offisielt språk i Etiopia
Liste over navn på språk © Språkrådet
Dam [engelsk]    Demning [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kam [norsk]    Comb [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Jam [engelsk]    Syltetøy [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
RAM [norsk]    Forkortelse for Random Access Memory. Den delen av en datamaskin som lagrer informasjon og/eller instruksjoner som skal bearbeides av prosessoren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
kam [norsk]    Pecten, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lam [norsk]    lamb [engelsk]   agneau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ham [engelsk]    skinke [norsk]   jambon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
RAM [norsk]    Random Access Memory
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
dam [norsk]    pond [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
dam [engelsk]    mor; demning, damannlegg; demme (opp) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ham [engelsk]    ikke-reklame, snill-post, vennepost [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
RAM [engelsk]    RAM, random access memory, RAM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
TAM [engelsk]    teknisk kontoansvarlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AML [forkortelse/akronym]    arbeidsmiljøloven [norsk]   (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AML [forkortelse/akronym]    akutt myelocyttisk leukemi [norsk]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AMU [forkortelse/akronym]    arbeidsmiljøutvalg [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
KAM [forkortelse/akronym]    key account manager [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
RAM [forkortelse/akronym]    random access memory [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
lam [norsk]    guppar [kåfjordsamisk]   (fjorårslam); (pl.: gubbarat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
AMEX [norsk]    American Stock Exchange
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
seam [engelsk]    søm [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
beam [engelsk]    dekksbredde [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Pram [norsk]    Flat-bottomed rowboat
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tram [engelsk]    Trikk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Spam [norsk]    Også kalt søppelpost. E-post med følgende kjennetegn: Mottakeren har ikke bedt om å få den, den er masseutsendt og den inneholder ofte reklame og ulike tilbud.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Stam [norsk]    Leuciscus cephalus [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
spam [norsk]    søppelpost [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
team [norsk]    (arbeids)lag, (samarbeids)gruppe [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
beam [engelsk]    stråle; lysstråle; sende (mot) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ream [engelsk]    utvide; rive opp; presse saften av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
spam [engelsk]    søppelpost [norsk]   (avfallspost, e-pest, spam, reklame,)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
team [engelsk]    lag, (gruppe) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
DRAM [engelsk]    DRAM (Dynamic Random Access Memory) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Guam [norsk]    Guam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
roam [engelsk]    flytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spam [engelsk]    søppelpost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spam [engelsk]    sende søppelpost, sende søppelpost (spam) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SRAM [norsk]    SRAM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
team [norsk]    team [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Team [engelsk]    Gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Guam [norsk]    Territory of Guam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AMEC [akronym]    Arktisk militært miljøsamarbeid  [norsk]   Arctic Military Environmental Cooperation [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
gram [norsk]    g [forkortelse/akronym]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Nabam [norsk]    CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]    Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dream [engelsk]    Drøm [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cream [engelsk]    Fløte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cream [engelsk]    Kremfløte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
cream [engelsk]    krem [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Ambi- [latin]    begge [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Secam [norsk]    (Sequentiel Coléur A Memoir) Farge TV system som bl.a. brukes i Frankrike.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
amaze [engelsk]    forbløffe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
amend [engelsk]    endre, forandre på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
amuse [engelsk]    more; underholde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Dream [engelsk]    Drømmepop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SDRAM [norsk]    SDRAM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SESAM [norsk]    datasystem for administrasjon av asylmottakene. Systemet oppdaterer og bruker data i utlendingsdatabasen. Det brukes av UDI og de som har ansvar for drift av asylmottak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ferbam [norsk]    IRON, TRIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (OC-6-11)- [engelsk]   molekylformel: C9H18FeN3S6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ziram [synonym]    Sink-bis(N,N-dimetylditiokarbamat) [norsk]   ZINC, BIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (T-4)- [engelsk]   molekylformel: C6H12N2S4Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tiram [synonym]    Tetrametyltiuramdisulfid [norsk]   THIOPEROXYDICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S2), TETRAMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H12N2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
amague [spansk]    Fra amagar; Å gjøre en truende bevegelse. Kan f. eks være et slag (frappe) før man går et trinn
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Amphi- [gresk]    dobbelt [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
amande [fransk]    mandel [norsk]   almond [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
amount [engelsk]    beløp; mengde; omfang [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stream [engelsk]    dataflyt, strøm [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
stream [engelsk]    dataflyt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
1. Sam [forkortelse]    Første Samuelsbok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
2. Sam [forkortelse]    Andre Samuelsbok [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ampere [norsk]    Måleenhet for strømstyrke. Forkortes A. Strømstyrken er årsak til magnetiske felt.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
amnesi [norsk]    amnesia [engelsk]   Hukommelsestap.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
amnion [med. el. latin]    fosterhinne [norsk]   Den innertse av de to fosterhinnene.Innenfor denne fosterhinnen ligger fostervannet med fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
AMMONIA [engelsk]    Ammoniakk [norsk]   molekylformel: H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Amatør [norsk]    Amateur [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
eduroam [norsk]    (Education Roaming) er en infrastruktur som gjør det mulig for studenter og ansatte å logge inn på trådløsnett på utdanningsinstitusjoner i eget land og i andre europeiske land. eduroam benytter 802.1X som aksessløsning. RADIUS benyttes for autentisering. Samarbeidet mellom de ulike utdanningsinstitusjonene er realisert gjennom et hierarki av RADIUS-tjenere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
program [norsk]    programme [engelsk]   (KHiB tilbyr tre bachelorprogram og to masterprogram/KHiB offers three BA programmes and two MA programmes.) (’Programme’ (med –me til slutt) er britisk. ’Program’ (uten –me til slutt) er amerikansk, men brukes også i datasammenheng på britisk.)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Ambiens [latin]    omgivende [norsk]   verb.pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Quandam [latin]    Formally [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
wolfram [norsk]    (W). Metall med høyt smeltepunkt.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
amnesia [engelsk]    hukommelsestap [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
diagram [norsk]    chart [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
program [norsk]    program [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ambient [norsk]    Ambient [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
program [norsk]    application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diagram [norsk]    chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
program [engelsk]    program, program [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ammonia [engelsk]    ammoniak [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ammonia [engelsk]    ammoniakk  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Amabile [norsk]    Yndig
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Amoroso [norsk]    Inderlig
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Amfibol [norsk]    Mineralgruppe med sammensetning (Mg,Fe,Ca,Na)2,3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O2(OH)2. Vanligvis stengelige, mørke grønne, brune eller svarte mineraler.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Amenore [norsk]    Fravær av menstruasjonsblødninger. Primær amenore, kvinnen har aldri hatt menstruasjoner. Sekundær amenore, kvinnen har tidligere hatt menstruasjoner.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
amylase [norsk]    amylase [med. el. latin]   Et enzym som hovedsaklig dannes i bukspyttkjertelen og i spyttkjertlene. Økt mengde kan sees i bloder ved betennelse i bukspyttkjertelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Amarant [norsk]    E123 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Amarant [norsk]    E123 [E-stoff]   fargestoff; Syntetisk rødt azofargestoff. Stoffet er rapportert å kunne gi reaksjoner hos utsatte grupper, med symptomer som høysnue, elveblest og astma.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
amulett [norsk]    giehtacilla, giehtašiella [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-224: (-l-) (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
amtmann [norsk]    antamán'ni [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-862: (-nn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Mekarbam [norsk]    7-OXA-5-THIA-2-AZA-6-PHOSPHANONANOIC ACID, 6-ETHOXY-2-METHYL-3-OXO-, ETHYL ESTER, 6-SULFIDE [engelsk]   molekylformel: C10H20NO5PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dinosam [synonym]    2-Metylbutyl-4,6-dinitrofenol [norsk]   molekylformel: C11H14N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ad vitam [latin]    For life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Resurgam [latin]    I shall rise again [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amurfalk [norsk]    Amur Falcon [engelsk]   Falco amurensis [latin]   Lijang, str Lijang-Panzhihua, str Wenquan-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amurfalk [norsk]    Amur Falcon [engelsk]   Falco amurensis [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amurfalk [norsk]    Amur Falcon [engelsk]   Falco amurensis [latin]   Only one sighting, although quite a spectacular one: early morning 2/12 we saw at least 280 migrating at low height past the Kilaguni Lodge, Tsavo West NP. These had presumably been pushed down by the rainy weather that prevailed that morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alef Lam [norsk]    Alef Lam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
amortize [engelsk]    amortiser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datagram [norsk]    datagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Slow Jam [engelsk]    Rolig jam [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Monogram [engelsk]    stor bokstav [norsk]   (gjerne 8 cm og større)
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
nanogram [norsk]    ng [forkortelse/akronym]   (et billiontedels gram)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Guds lam [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
amaurose [norsk]    blindhet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
amblyopi [norsk]    svekkelse av synet uten påviselig organisk feil i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
ametropi [norsk]    feil lysbryting i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
amblyopi [norsk]    amblyopi [med. el. latin]   Synet er nedsatt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
amenorre [norsk]    amenorrhea [med. el. latin]   Menstruasjonen uteblir. Det kan enten være at den ikke har kommet før (primær) eller at den har vært tilstede før, men nå ikke kommer tilbake (sekundær).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Aspartam [norsk]    E951 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aspartam [norsk]    E951 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Amidition [norsk]    PHOSPHORODITHIONIC ACID; S-[(2-METHOXYETYL)AMINO]-2-OXOETHYL-O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C7H16NO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
malayalam [norsk]    Malayalam [engelsk]   mal – ml [ISO-koder]   dravidisk språk i delstaten Kerala i India
Liste over navn på språk © Språkrådet
deck beam [engelsk]    dekksbjelke [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
amendment [engelsk]    endringsforslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
lagt fram [norsk]    submitted [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
americana [spansk]    amerikansk åpning [norsk]   Paret går frem skulder mot skulder.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Amfipode  [norsk]    Amphipoda [engelsk]   Amphipoda [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Amfipode  [norsk]    Gammarus wilkitzkii [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Amfipode  [norsk]    Amphipoda [engelsk]   Paramphithoe hystrix [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Ambassade [norsk]    Diplomatisk stasjon i utlandet som skal ivareta hjemlandets inter..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ammepause [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   Ruili, Xiaguan, Emei Shan, str Yushu-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amurspurv [norsk]    Tristram’s Bunting [engelsk]   Emberiza tristrami [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   Fem ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. ved Mongoli 3.3. var turens eneste observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursvale [norsk]    Red-rumped Swallow [engelsk]   Hirundo daurica [latin]   15 birds noted 18/11 (Mt. Kenya and Limuru Pond), 3 in Lake Nakuru NP 20/11, 6-7 in Masai Mara 29/11, 2 in Masai Mara 30/11, 10 birds logged 1/12 (Athi Plains and Tsavo West NP) and 5 at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ice cream [engelsk]    iskrem [norsk]   glace [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ice cream [engelsk]    iskrem [norsk]   parfait [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
amplifier [norsk]    forsterker [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ambiguity [engelsk]    tvetydighet, flertydig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ambiguous [engelsk]    tvetydig, flertydig, mangetydig, uklar, ubestemmelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ambiguous [engelsk]    flertydig, tvetydig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad stream [engelsk]    reklameblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
histogram [norsk]    histogram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rygg, kam [norsk]    ridge [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
amplitude [engelsk]    amplitude(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
hektogram [norsk]    hg [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
milligram [norsk]    mg [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Aminosyre [norsk]    enhver syre som inneholder en aminogruppe, som består av nitrogen og hydrogen. Alfaaminosyrer er byggestenene i alle proteiner.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
amantadin [norsk]    amantadin [med. el. latin]   Et stoff som brukes ved parkinsonisme. Skal øke dannelsen og frigjøringen av dopamin i hjernen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
vinterlam [norsk]    dálveláppis [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
crane beam [engelsk]    kranbjelke [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
brakt fram [norsk]    put before, brought up, taken up [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Ambitus, - [latin]    rand [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Amylum, -i [latin]    stivelse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Amazongås [norsk]    Orinoco Goose [engelsk]   Neochen jubata [latin]   3 str Infierno-Explorer’s Inn 6.9., 3 str TRC-Explorer’s Inn 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonugle [norsk]    Tawny-bellied Screech-Owl [engelsk]   Megascops watsonii [latin]   Hørt regelmessig øst for Andesfjellene.  1 sett TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
static RAM [engelsk]    statisk RAM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webprogram [norsk]    Web application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legge fram [norsk]    disclose [engelsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
live steam [engelsk]    friskdamp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Amfibolitt [norsk]    Omdannet mørk bergart som vesentlig består av mineralene plagioklas og amfibol.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Cunningham [norsk]    Tau som brukes til å flate storseilet (kan også benyttes på fokk f.eks. på Albin Express).
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
amyloidose [norsk]    amyloidosis [med. el. latin]   En sykdom som medfører avleiring av proteiner (unormale) i ulike organer. Kan blant annet gi hjertesvikt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
disulfiram [med. el. latin]    antabus [norsk]   Disulfiram er det virkende stoffet i legemidlene antabus og aversan som brukes (enten som piller eller ved å legge det i underhuden) i behandling av alkoholisme. Stoffet virker ved å endre forbrenningen av alkohol i kroppen slik at det samles opp aldehyder. Aldehydene gir plagsomme effekter som hodepine, åndenød og hjerteklapp. Disulfiram kan også brukes utvortes mot lus og skabb.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Klorprofam [synonym]    (1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]   CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C10H12ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Amnion, -is [latin]    fosterhinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ammodytidae [latin]    Silfamilien [norsk]   Familie (bl.a. småsil/tobis, havsil/storsil/tobis, glattsil, storsil)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
In memoriam [latin]    To the memory of [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In personam [latin]    Against the person [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Non serviam [latin]    I will not serve [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amerikameis [norsk]    Black-capped Chickadee [engelsk]   Poecile atricapillus [latin]   MT, ID, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ametystfink [norsk]    Beautiful Rosefinch [engelsk]   Carpodacus pulcherrimus [latin]   Emei Shan, Laoye Shan, str Kanda Shan Pass-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonspett [norsk]    Yellow-tufted Woodpecker [engelsk]   Melanerpes cruentatus [latin]   2+ TRC 7.9., 5 ss 8.9., 1 Explorer’s Inn 10.-11.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazontrost [norsk]    Hauxwell’s Thrush [engelsk]   Turdus hauxwelli [latin]   Regelmessig i Tambopataområdet 3.-10.9., regelmessig Amazonia lodge og Pantiacolla 17.-22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonvireo [norsk]    Dusky-capped Greenlet [engelsk]   Hylophilus hypoxanthus [latin]   2 Eco Amazonia 5.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1H Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
DTP program [engelsk]    datatrykkeprogram, DTP-program, forleggerprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
data stream [engelsk]    dataflyt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic RAM [engelsk]    dynamisk RAM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
miniprogram [norsk]    gadget [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mini stream [engelsk]    ministrøm, ministrøm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
måldiagram [norsk]    target diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fasediagram [norsk]    phase diagram [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
design team [engelsk]    DT [akronym]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
bumper beam [engelsk]    støtfangerbjelke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grillet lam [norsk]    abbacchio [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Hopp, Madam [norsk]    Hooch, Madam [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
per vaginam [med. el. latin]    -som utføres gjennom skjeden
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Boreprogram [norsk]    Beskrivelse som inneholder brønn-/brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Kaprolaktam [synonym]    Heksahydro-2H-azepin-2-on [norsk]   2H-AZEPIN-2-ONE, HEXAHYDRO- [engelsk]   molekylformel: C6H11NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Chat-program [norsk]    Programvare som gjør det mulig for brukere å føre skriftlige samtaler over nettet. Typiske eksempler er IRC (Internet Relay Chat) og forskjellige typer for Instant Messaging (IM) som MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger og lignende.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Spionprogram [norsk]    Programvare som henter inn informasjon fra maskinen eller som stadig viser reklame uten brukerens samtykke. Mye spionprogramvare rapporterer inn hvilke websider brukeren besøker, og disse dataene brukes videre til å opprette en profil av brukeren, og derfra kan man tilpasse for eksempel reklameannonser.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
amortization [engelsk]    tilbakebetaling, avskrivning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ampulla, -ae [latin]    beholder [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Amor patriae [latin]    Love of country [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amerikahubro [norsk]    Great Horned Owl [engelsk]   Bubo virginianus [latin]   1 ind Cimarron NG - KS 10.6. og 1 ind Klamath Agency - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikatriel [norsk]    Double-striped Thick-knee [engelsk]   Burhinus bistriatus [latin]   1 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonisfugl [norsk]    Amazon Kingfisher [engelsk]   Chloroceryle amazona [latin]   2 Golfito + str Golfito-San Mateo 23/2, 1 Carara 24/2, 1 Laguna de Arenal 29/2, 1 str La Selva-Tapantí 2/3, 1 Presa de Cachi 4/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazontinamu [norsk]    Undulated Tinamou [engelsk]   Crypturellus undulates [latin]   Vanligste tinamu; ofte hørt i Tambopataområdet og nedre Manu Road.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikastork [norsk]    Wood Stork [engelsk]   Mycteria americana [latin]   7 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikatjeld [norsk]    American Oystercatcher [engelsk]   Haematopus palliatus [latin]   15 Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonisfugl [norsk]    Amazon Kingfisher [engelsk]   Chloroceryle amazona [latin]   1 Eco Amazonia 3.9., 5 str Explorer’s Inn-TRC 6.9., 5 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 1 Amazonia Lodge 17.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ametyststær [norsk]    Violet-backed Starling [engelsk]   Cinnyricinclus leucogaster [latin]   One sighting only: a male and a female in a tree with Lesser Blue-eared Starlings at the Kongelai escarpment 25/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikastork [norsk]    Wood Stork [engelsk]   Mycteria americana [latin]   1 Calilegua 15.11., relativt vanlig Ibera 29.-30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonisfugl [norsk]    Amazon Kingfisher [engelsk]   Chloroceryle amazona [latin]   2 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ametystgjøk [norsk]    Violet Cuckoo [engelsk]   Chrysococcyx xanthorhynchus [latin]   1 ind H og 1 ind sett flygende over elven i Sukau 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
polardiagram [norsk]    Sirkel eller halvsirkelformet diagram hvor avstanden fra sentrum viser hvordan en variabel (f.eks. lydnivå) varierer med vinkelen (aksen = 0?).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
prateprogram [avløserord]    talkshow [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
amortization [engelsk]    avskrivning [norsk]   (ved immaterielle eiendeler) [økon] (se også: depreciation)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skadeprogram [norsk]    malware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
spionprogram [norsk]    spyware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arealdiagram [norsk]    area chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kretsdiagram [norsk]    cycle diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjediagram [norsk]    line chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
radardiagram [norsk]    radar chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kildeprogram [norsk]    source program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spionprogram [norsk]    spyware [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alcohol foam [engelsk]    alkoholskum [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bleed stream [engelsk]    tappestrøm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Knipe, Madam [norsk]    Pince, Madam [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
amnoicentese [norsk]    amniocentesis [med. el. latin]   Prøve av fostervannet. En stikker gjennom livmorveggen og inn til fostervannet. Kan da foreta kromosomundersøkelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
masterprogram [norsk]    Master’s programme [engelsk]   MA programme [forkortelse]   (KHiB tilbyr to masterprogram/KHiB offers two MA programmes.)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
studieprogram [norsk]    programme of study [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Amygdala, -ae [gresk]    mandel [norsk]   (lat. syn.: tonsilla)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Amicus curiae [latin]    Friend of the court [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ante litteram [latin]    Before the letter [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Habemus Papam [latin]    We have a pope [engelsk]   (used at the announcement of a new pope)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
American Coot [engelsk]    Amerikasothøne [norsk]   Fulica americana [latin]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikakråke [norsk]    American Crow [engelsk]   Corvus brachyrhynchos [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Coot [engelsk]    Amerikasothøne [norsk]   Fulica americana [latin]   10 Presa de Cachi 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikasandlo [norsk]    Semipalmated Plover [engelsk]   Charadrius semipalmatus [latin]   1 Golfito 22/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 1 Tárcoles 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikasandlo [norsk]    Semipalmated Plover [engelsk]   Charadrius semipalmatus [latin]   3 på strendene ved Panatos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonquetzal [norsk]    Pavonine Quetzal [engelsk]   Pharomachrus pavoninus [latin]   1H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amani Sunbird [engelsk]    Hvitbuksolfugl [norsk]   Anthreptes pallidigaster [latin]   We found this Kenyan near-endemic with relative ease in Sokoke Forest: 6-7 seen 4/12 and 1 bird 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
whipped cream [engelsk]    pisket krem [norsk]   crème chantilly, - fouettée [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gratisprogram [norsk]    freeware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
prøveprogram [norsk]    shareware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
stolpediagram [norsk]    bar chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stolpediagram [norsk]    bar graph [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klientprogram [norsk]    client application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stolpediagram [norsk]    column chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gantt-diagram [norsk]    Gantt chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sektordiagram [norsk]    pie chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverprogram [norsk]    server application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ice, ice cream [engelsk]    Is [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
amusement park [engelsk]    fornøyelsespark [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ab asino lanam [latin]    Wool from an ass, blood from a stone impossible [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sic ad nauseam [latin]    And so on to the point of causing nausea [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amerikastorlom [norsk]    Arctic Loon [engelsk]   Gavia pacifica [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikapelikan [norsk]    American White Pelican [engelsk]   Pelecanus erythrorhynchos [latin]   UT, WY
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikablesand [norsk]    American Wigeon [engelsk]   Anas americana [latin]   WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikaavosett [norsk]    American Avocet [engelsk]   Recurvirostra americana [latin]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Robin [engelsk]    Vandretrost [norsk]   Turdus migratorius [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikavarsler [norsk]    Loggerhead Shrike [engelsk]   Lanius ludovicianus [latin]   7-8 ind Cimarron Valley - NM og 1 ind Malheur NWR - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amurdvergmåke [norsk]    Saunder's Gull [engelsk]   Larus saundersi [latin]   3 ind Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amurdvergmåke [norsk]    Saunder’s Gull [engelsk]   Larus saundersi [latin]   Sett alle dager på Happy Island. Største antall 28 den 7.5. En av verdens sjeldneste måkearter. Hekker i området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursidensvans [norsk]    Japanese Waxwing [engelsk]   Bombycilla japonica [latin]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonparakitt [norsk]    White-eyed Parakeet [engelsk]   Aratinga leucophthalmus [latin]   10+ TRC 8.9., 5 Manu Road 16.9., 5+ Amazonia Lodge 18.-19.9., 5+ Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ametystsolfugl [norsk]    Amethyst Sunbird [engelsk]   Nectarinia amethystina [latin]   Two sightings: 2 in Mt. Kenya NP 17/11 and a male in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonparakitt [norsk]    White-eyed Parakeet [engelsk]   Aratinga leucophthalmus [latin]   5+ Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12., 20 ss 3.12., 5+ Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
knuckle of ham [engelsk]    knestykke på skinke [norsk]   jambonneau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
reklameprogram [norsk]    adware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktivt program [norsk]    active program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
American Samoa [engelsk]    Amerikansk Samoa [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MS-DOS-program [norsk]    MS-DOS-based program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosessdiagram [norsk]    process diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
strålediagram [norsk]    radial diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
braided stream [engelsk]    forgrenet elv [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
prosessdiagram [norsk]    flow chart [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kilo, kilogram [norsk]    kg [forkortelse/akronym]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
amotio retinae [norsk]    netthinneavløsning
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Amidert pektin [norsk]    E440 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumsulfat [norsk]    E517 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Amidert pektin [norsk]    E440 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Ammoniumsulfat [norsk]    E517 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Ammoniumfluorid [norsk]    AMMONIUM FLUORIDE ((NH4)F) [engelsk]   molekylformel: FH4N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
bachelorprogram [norsk]    Bachelor’s programme [engelsk]   BA programme [forkortelse]   (KHiB tilbyr tre bachelorprogram/KHiB offers three BA programmes.)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Amor caecus est [latin]    Love is blind [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor platonicus [latin]    Platonic love [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amerikarørdrum [norsk]    American Bittern [engelsk]   Botaurus lentiginosus [latin]   1 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikakrikkand [norsk]    Green-winged Teal [engelsk]   Anas carolinensis [latin]   WY, MT, Overraskende fåtallig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Dipper [engelsk]    Gråfossekall [norsk]   Cinclus mexicanus [latin]   CO, UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazilia rutila [latin]    Kanelkolibri [norsk]   Cinnamon Hummingbird [engelsk]   4 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Dipper [engelsk]    Gråfossekall [norsk]   Cinclus mexicanus [latin]   2 San Gerardo de Dota 18/2, 1 ss 20/2, 1 Tapantí 3/3, 3 ss 4/3, 2 (reir) ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaziliakolibri [norsk]    Amazilia Hummingbird [engelsk]   Amazilia amazilia [latin]   2FF Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Shining Sunbeam [engelsk]    Kobbersolkolibri [norsk]   Aglaeactis cupripennis [latin]   2 Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ametystsolengel [norsk]    Amethyst-throated Sunangel [engelsk]   Heliangelus amethysticollis [latin]   3 Manu Road 12.9., 5 ss 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonmaurpitta [norsk]    Amazonian Antpitta [engelsk]   Hylopezus berlepschi [latin]   H Amazonia Lodge 16.-17.9., 1 + 2H ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikatoppvipe [norsk]    Southern Lapwing [engelsk]   Vanellus chilensis [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona aestiva [latin]    Blåpanneamazon [norsk]   Blue-fronted Parrot [engelsk]   10 JVG 19.11., 2-3 ss 20.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona vinacea [latin]    Vinamazon [norsk]   Vinaceous Parrot [engelsk]   25 Araucaria Prov. Park 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
tilleggsprogram [norsk]    add-in [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kalenderprogram [norsk]    calendar program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasediagram [norsk]    database diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hierarkidiagram [norsk]    hierarchy diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Amerikansk folk [norsk]    National Folk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pyramidediagram [norsk]    pyramid diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
regnearkprogram [norsk]    spreadsheet program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
terminalprogram [norsk]    terminal program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
refinery stream [engelsk]    raffinerifraksjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
arabiske dirham [norsk]    AED [forkortelse/akronym]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ammoniumalginat [norsk]    E403 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumalginat [norsk]    E403 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Ammoniumsulfamat [norsk]    SULFAMIC ACID, MONOAMMONIUM SALT [engelsk]   molekylformel: H6N2O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Heavy sour cream [engelsk]    Rømme [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Smoked cured ham [engelsk]    Spekeskinke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Nvnc avt nvnqvam [latin]    Now or never [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Redolet lvcernam [latin]    [it] smells of the lamp [engelsk]   critical remark that one worked too hard on something
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
American Kestrel [engelsk]    Spurvefalk [norsk]   Falco sparverius [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikatrekryper [norsk]    Brown Creeper [engelsk]   Certhia americana [latin]   MT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amphispiza belli [latin]    Salviespurv [norsk]   Sage Sparrow [engelsk]   1 par Malheur NWR - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ametystvakteldue [norsk]    Violaceous Quail-Dove [engelsk]   Geotrygon violacea [latin]   2 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona farinosa [latin]    Melamazon [norsk]   Mealy Parrot [engelsk]   1 Golfito skogsvei 23/2, 10 Carara 24/2, 10 Carara 25/2, 10 La Selva 1/3, 2 La Selva 2/3, flere ss 6/3, 10+ Lagarto 8/3, 2 Carara 11/3, 3 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazilia tzacatl [latin]    Rusthalekolibri [norsk]   Rufous-tailed Hummingbird [engelsk]   Vanligste kolibri.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis akool [latin]    Jernrikse [norsk]   Brown Crake [engelsk]   Ett ind. sett i Keoladeo 19.2. Dessuten 4 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2. og tre dagen etter på samme lokalitet. Denne veistrekningen ser ut til å være en sikker lokalitet for arten, mens den kan være vanskelig i Keoladeo.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Kestrel [engelsk]    Spurvefalk [norsk]   Falco sparverius [latin]   2 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 5 Manu Road 12.9., 1 ss 25.9., 5 Lachay 28.9., 5 langs kysten sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazondvergterne [norsk]    Yellow-billed Tern [engelsk]   Sterna superciliaris [latin]   5+ str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., 3-5 Explorer’s Inn og TRC 6.-9.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikasaksenebb [norsk]    Black Skimmer [engelsk]   Rynchops niger [latin]   20 str Pto. Maldonado-Eco Amazonica 3.9., 4 ss 6.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona farinosa [latin]    Melamazon [norsk]   Mealy Parrot [engelsk]   Sett jevnlig i Tambopataområdet 4.-10.9., noe mer uregelmessig i nedre del av Manu Road 15.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amahuacamaurfugl [norsk]    Goeldi’s Antbird [engelsk]   Myrmeciza goeldii [latin]   2 TRC 8.9., 1 ss 9.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 21.9., 3 ss 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonmaurtyrann [norsk]    Ringed Antpipit [engelsk]   Corythopis torquata [latin]   1H Eco Amazonia 4.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonoropendola [norsk]    Amazonian Oropendola [engelsk]   Gymnostinops bifasciatus [latin]   1 Eco Amazonia 3.9., 5+ TRC 7.-9.9., 5+ Pantiacolla 20. og 22.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Kestrel [engelsk]    Spurvefalk [norsk]   Falco sparverius [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona tucumana [latin]    Oreamazon [norsk]   Tucuman Parrot [engelsk]   10+ Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
drakt, tema, ham [avløserord]    skins [norsk]   (IKT), jf. themes
Norske avløserord for importord © Språkrådet
tema, drakt, ham [avløserord]    themes [norsk]   (IKT), jf. skins
Norske avløserord for importord © Språkrådet
external program [engelsk]    eksternt program, hjelpeprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
regnskapsprogram [norsk]    accounting application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antivirusprogram [norsk]    antivirus program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assigned program [engelsk]    tilordning, tilordnet program [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppstartsprogram [norsk]    bootstrap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avhengig program [norsk]    dependent program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innebygd diagram [norsk]    embedded chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Home Use Program [norsk]    Home Use Program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
løsningsprogram [norsk]    resolver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Amerikansk Samoa [norsk]    Territory of American Samoa [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ambient shipment [engelsk]    frakt ved romtemperatur [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ammoniumkarbonat [norsk]    E503 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumkarbonat [norsk]    E503 [E-stoff]   hevemiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Amerikansk opsjon [norsk]    Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Strålingsdiagram [norsk]    Beampattern [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
youth support team [engelsk]    utekontakt [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Ammodytes tobianus [latin]    Småsil / tobis [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, silfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ammodytes marinus [latin]    Havsil / storsil / tobis [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, silfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ad vitam aeternam [latin]    For all time [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor vincit omnia [latin]    Love conquers all [engelsk]   (Virgil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
AM, Before midday [engelsk]    Ante meridiem (a.m.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corripe Cervisiam [latin]    Seize the beer! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Among other things [engelsk]    Inter alia [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amerikasvarttjeld [norsk]    American Black Oystercatcher [engelsk]   Haematopus bachmani [latin]   OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikadvergterne [norsk]    Least Tern [engelsk]   Sterna antillarum [latin]   1 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Redstart [engelsk]    Rødstjertparula [norsk]   Setophaga ruticilla [latin]   1 F Bozeman - MT 18.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ammodramus bairdii [latin]    Dakotaspurv [norsk]   Baird's Sparrow [engelsk]   3 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Goldfinch [engelsk]    Gulstillits [norsk]   Carduelis tristis [latin]   CO, NM, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis bicolor [latin]    Svarthalerikse [norsk]   Black-tailed Crake [engelsk]   1 ind av denne sjeldne arten sett godt i en liten dam ved Lake Erhai nær Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikaslangehals [norsk]    Anhinga [engelsk]   Anhinga anhinga [latin]   10 Carara 24/2, 1 Lagarto 7/3, 5 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikapurpurhøne [norsk]    American Purple Gallinule [engelsk]   Porphyrio martinica [latin]   10 San Vito 21/2, 1 Carara 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona albifrons [latin]    Hvitpanneamazon [norsk]   White-fronted Parrot [engelsk]   30 Santa Rosa 26/2, 5 Monteverde 27/2, 5 Monteverde 28/2, 4 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona autumnalis [latin]    Gulkinnamazon [norsk]   Red-lored Parrot [engelsk]   1 La Selva 1/3, 10 Lagarto 6/3, flere ss 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Redstart [engelsk]    Rødstjertparula [norsk]   Setophaga ruticilla [latin]   1 M Las Cruces 21/2, 1 F Carara 24/2, 2 La Selva 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amandava amandava [latin]    Tigerastrild [norsk]   Red Avadavat [engelsk]   Ca. 20 ind. i Keoladeo 21.2. og ti underveis til Bund Baretha 23.2. Deretter 13 ind. på Okhla, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikaslangehals [norsk]    Anhinga [engelsk]   Anhinga anhinga [latin]   1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 TRC 9.9., 1 Coco Cocha, Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona mercenaria [latin]    Andesamazon [norsk]   Scaly-naped Parrot [engelsk]   2 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonmaurvarsler [norsk]    Amazonian Antshrike [engelsk]   Thamnophilus amazonicus [latin]   4 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazontyrannulett [norsk]    Slender-footed Tyrannulet [engelsk]   Zimmerius gracilipes [latin]   1 Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikaslangehals [norsk]    Anhinga [engelsk]   Anhinga anhinga [latin]   1 Ibera 29.11., 1 ss 30.11., 3 Iguazú 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikapurpurhøne [norsk]    Purple Gallinule [engelsk]   Porzana martinica [latin]   1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurospiza moesta [latin]    Blekkspurv [norsk]   Blackish-blue Seedeater [engelsk]   2 Araucaria Prov. Park 1.12., 1H Uruguai Prov. Park 2.12., 1 ss 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
amer, amère [fransk]    bitter [norsk]   bitter [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
affiliate program [norsk]    vervelenkeprogram / filiallenkeprogram / vervesideprogram / provisjonslenkeprogram [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
redigeringsprogram [avløserord]    editor [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
amortizement rate [engelsk]    hovedstol [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
annonsert program [norsk]    advertised program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilkoblingsprogram [norsk]    connector application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
redigeringsprogram [norsk]    editor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foreground program [engelsk]    program i forgrunnen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullskjermsprogram [norsk]    full-screen program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
impression stream [engelsk]    reklameblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brunei Darussalam [norsk]    Negara Brunei Darussalam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sømløst program [norsk]    seamless application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ambient conditions [engelsk]    forhold som hersker i omgivelsene, romtemperatur, -trykk og -fuktighet, ambiente forhold/betingelser [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
amino nucleophile [engelsk]    nukleofilt amin [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
elektrokardiogram [norsk]    ECG [engelsk]   EKG [forkortelse/akronym]   (undersøkelse av hjerte via elektroder som festes på brystkassen og armer og bein).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
amerikanske dollar [norsk]    USD [forkortelse/akronym]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Elektrokardiogram [norsk]    EKG [akronym]   En undersøkelse som måler hjertets elektriske signaler. Brukes for å vurdere om hjertet fungerer normalt
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
elektrokardiogram [norsk]    electrocardiogram [engelsk]   Elektrokardiogram er en måling av den elektriske aktiviteten i hjertet, og gir viktig informasjon om hvordan muskelsammentrekningen sprer seg i hjertet ved et hjerteslag.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ammoniumfosfatider [norsk]    E442 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumhydroksid [norsk]    E527 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumfosfatider [norsk]    E442 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Ammoniumhydroksid [norsk]    E527 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Amerikansk opsjon [norsk]    Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen
Derivatordliste © Oslo Børs
Ammoniumklorat (VII) [norsk]    PERCHLORIC ACID, AMMONIUM SALT [engelsk]    Ammoniumperklorat  [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ammoniumkromat (VI) [norsk]     Ammoniumkromat [synonym]   molekylformel: CrH8N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Age. Fac ut gaudeam [latin]    Go ahead. Make my day! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Alterum ictum faciam [latin]    I'm going to take a mulligan [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amantes sunt amentes [latin]    Lovers are lunatics [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amat victoria curam [latin]    Victory favors those who take pains [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor ordinem nescit [latin]    Love does not know order [engelsk]   (St. Jerome)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Credo ut intelligam [latin]    I believe in order that I may understand [engelsk]   (St. Augustine)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amongst other people [engelsk]    Inter alios [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ne feceris ut rideam [latin]    Don't make me laugh [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Non sum qualis eram [latin]    I am not what / of what sort I was [engelsk]   (I'm not what I used to be.)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amphispiza bilineata [latin]    Svartstrupespurv [norsk]   Black-throated Sparrow [engelsk]   1 M ved Heber City - UT 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikansk rødekorn [norsk]    Red Squirrel [engelsk]   Tamiasciurus hudsonicus [latin]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurospiza concolor [latin]    Koboltspurv [norsk]   Blue Seedeater [engelsk]   5 str Yomale-Monteverde 27/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonian Parrotlet [engelsk]    Blåpanneparakitt [norsk]   Nannopsittaca dachilleae [latin]   7 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona ochrocephala [latin]    Gulkroneamazon [norsk]   Yellow-crowned Parrot [engelsk]   Opptil 10+ Eco Amazonia 3.-5.9., 10+ TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
White-tufted Sunbeam [engelsk]    Paljettsolkolibri [norsk]   Aglaeactis castelnaudii E [latin]   2 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ammodramus aurifrons [latin]    Gulmaskespurv [norsk]   Yellow-browed Sparrow [engelsk]   5 TRC 7.-8.9., 1 ss 9.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 1-3 Manu Road 14.-16.9., 2+ Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonian Bamboo Rat [engelsk]    “Piggrotte sp.” [norsk]   Dactylomys dactylinus [latin]   H TRC 7.9., H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ammodramus humeralis [latin]    Camposspurv [norsk]   Grassland Sparrow [engelsk]   1 JVG 19.11., 1 Otamendi 28.11., 2-3 Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
feilsøkingsprogram [norsk]    debugger [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
klientbasert program [norsk]    Client-side program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kombinasjonsdiagram [norsk]    combination chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konverteringsprogram [norsk]    converter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilsøkingsprogram [norsk]    debugger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
objektmodelldiagram [norsk]    object model diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Logo-program [norsk]    Windows Logo Program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XPS-visningsprogram [norsk]    XPS Viewer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vedlikeholdsprogram [norsk]    inventory cycle [engelsk]   (prosess)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
x-ray diffractogram [engelsk]    røntgendiffraksjonsbilde [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
elektroencephalogram [engelsk]    EEG [forkortelse/akronym]   (undersøkelse av hjerneaktivitet ved elektroder som festes på hodet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Elektroencefalogram [norsk]    en diagnostisk prøve som måler den elektriske aktiviteten i hjernen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Elektroencefalogram [norsk]    EEG [akronym]   Diagram som viser de elektriske svingningene i hjernen. Disse hjernebølgene avspeiler for eksempel sinnstilstander, stressnivå, og søvnfaser.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
elektroencefalogram [norsk]    elektroencefalografi [med. el. latin]   Elektroencefalografi (EEG) er måling av den elektriske aktiviteten i hjernen ved hjelp av elektroder som festes på hodet. Undersøkelsen kan påvise skade eller sykdom på hjernen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Amicus humani generis [latin]    A friend of the human race [engelsk]   (philanthropist)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Just the facts, ma'am [engelsk]    Dic mihi solum facta, domina [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ammodramus savannarum [latin]    Gresshoppespurv [norsk]   Grasshopper Sparrow [engelsk]   CO, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis phoenicurus [latin]    Hvitbrystrikse [norsk]   White-breasted Waterhen [engelsk]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis phoenicurus [latin]    Hvitbrystrikse [norsk]   White-breasted Waterhen [engelsk]   I lavlandet finnes fuglen så å si overalt hvor det er litt vann (pytter, dammer, grøfter o.l) og høyeste dagsantall var 50 ind. i Keoladeo 22. og 23.2. Ikke sett i Corbett/Ramnagar eller høyere opp.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ampelion rubrocristata [latin]    Rødtoppkotinga [norsk]   Red-crested Cotinga [engelsk]   2 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amblyospiza albifrons [latin]    Tykknebbvever [norsk]   Grosbeak Weaver [engelsk]   Two sightings: one male and a female in Kakamega Forest 26/11 and likewise at the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Golden-Plover [engelsk]    Kanadalo [norsk]   Pluvialis dominica [latin]   1 Lago Pozuelos 16.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis phoenicurus [latin]    Hvitbrystrikse [norsk]   White-breasted Waterhen [engelsk]   2 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fastvare, fastprogram [norsk]    firmware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forstørrelsesprogram [norsk]    Magnifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
american sign language [engelsk]    ASL [forkortelse/akronym]   amerikansk tegnspråk
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ammoniumhydrogenfluorid [norsk]    AMMONIUM FLUORIDE ((NH4)(HF2)) [engelsk]    Ammoniumbifluorid [synonym]   molekylformel: F2H5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
rullert handlingsprogram [norsk]    updated programme of action [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ad perpetuam rei memoriam [latin]    For the perpetual remembrance of the thing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor est vitae essentia [latin]    Love is the essence of life [engelsk]   (Robert B. Mackay)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Argumentum ad ignorantiam [latin]    Arguing from ignorance [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I think, therefore I am [engelsk]    Cogito, ergo sum [latin]   (Reni Descartes)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Potius sero quam numquam [latin]    It's better late than never [engelsk]   (Livy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ammospermophilus leucurus [latin]    Antelope Ground-Squirrel [engelsk]   1 ind Grand Junction - CO 13.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Pygmy Kingfisher [engelsk]    Bronseisfugl [norsk]   Chloroceryle aenea [latin]   1 Carara 24/2, 1 ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amblycercus holosericeus [latin]    Gulnebbkasik [norsk]   Yellow-billed Cacique [engelsk]   1 str San Isidro-San Vito 20/2, 5 La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ammomanes phoenicurus E [latin]    Rusthalelerke [norsk]   Rufous-tailed Lark [engelsk]   To ind. ved demningen i Bund Baretha 22.2. og tre ind. samme sted dagen etter. Dessuten to ind. ved Keoladeo 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
American Pygmy Kingfisher [engelsk]    Bronseisfugl [norsk]   Chloroceryle aenea [latin]   1 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis flavirostris [latin]    Svartrikse [norsk]   Black Crake [engelsk]   Fairly common at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha, and we saw about 8 birds at the lakeshore 19/11 and 1 bird here the following morning. Also 5 birds at Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonetta brasiliensis [latin]    Brasiland [norsk]   Brazilian Teal [engelsk]   5+ Ibera 29.11., 2-3 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amblyramphus holosericeus [latin]    Rødhodetrupial [norsk]   Scarlet-headed Blackbird [engelsk]   1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
velkjent Office-program [norsk]    familiar Office program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Help Improvement program [engelsk]    Program for forbedring av Hjelp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nettverkskontrollprogram [norsk]    network control program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
seriefelt i pivotdiagram [norsk]    PivotChart series field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tekstbehandlingsprogram [norsk]    word processor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aminoglycoside antibiotic [engelsk]    aminoglykosidisk antibiotikum [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vapour suppressing foam [engelsk]    damphemmende skum [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Kulturorienteringsprogram [norsk]    Culture orientation program [engelsk]   De fleste overføringsflyktninger som kommer til Norge tilbys et kulturorienteringsprogram hvor de får informasjon om norsk kultur og samfunnsforhold. Programmet har en varighet på 4 dager, 5 timer pr. dag. Det gjennomføres av IOM (International Organization for Migration) på oppdrag fra UDI. Lærerne i programmet er to-kulturelle, dvs de skal ha bodd i Norge en tid og være fra samme land eller område som flyktningene de underviser. Det er et eget program for barn. Som en del av programmet arrangerer IOM også seminarer for kommuner som bosetter de overføringsflyktningene som har gjennomgått programmet. Kommunene får informasjon om flyktningenes bakgrunn og de forhold de kommer fra i transittlandet. IOM tilbyr også skriftlig program til kommunene.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ammoniumhydrogenkarbonat [norsk]    E503 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumhydrogenkarbonat [norsk]    E503 [E-stoff]   hevemiddel,
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Amicus verus est rara avis [latin]    A true friend is a rare bird [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor tussisque non celantur [latin]    Love, and a cough, are not concealed [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amoto quaeramus seria ludo [latin]    Joking aside, let us turn to serious matters [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aut viam inveniam aut faciam [latin]    I will either find a way or make one [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I calculate therefore I am [engelsk]    Duco ergo sum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Iniuria non excusat iniuriam [latin]    One wrong does not justify another [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Melius tarde, quam nunquam [latin]    Better late than never [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Musica delenit bestiam feram [latin]    Music soothes the savage beast [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
amuse-bouche, amuse-gueule [fransk]    appetittvekker, litenforrett [norsk]   appetizer, snack [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bebreide; bebreidelse; skam [norsk]    reproach [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
datatrykk, datatrykkeprogram [norsk]    desktop publishing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kakediagram, sirkeldiagram [norsk]    pie chart [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skriveprogram, tekstprogram [norsk]    text editor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Assistive Technology Program [engelsk]    Program for hjelpeteknologi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kategorifelt i pivotdiagram [norsk]    PivotChart category field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
amyotrofisk lateral sklerose [norsk]    ALS [forkortelse/akronym]   alvorlig nervesykdom som gjør at musklene over hele kroppen gradvis lammes. Den mest alvorlige formen rammer også svelgemuskulatur og pustemuskler.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Salt av aspartam-acesulfam [norsk]    E962 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Amma sii leat vehas oaivvis? [samisk]    Er ikke de litt på en snurr? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Da mihi sis cerevisiam dilutam [latin]    I'll have a light beer [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Etiam capillus unus habet umbram [latin]    Even one hair has a shadow [engelsk]   (Publilius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Among blinds the squinting rules [engelsk]    Inter caecos regnat strabo [latin]   (Erasmus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Qvi me amat, amat et canem meam [latin]    Who loves me loves my dog as well [engelsk]   Love me love my dog
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
American Three-toed Woodpecker [engelsk]    Picoides dorsalis [latin]   1 M Mirror Lake - UT 15.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
sakliste, dagsorden, møteprogram [norsk]    agenda [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Amyloid degenerasjon i hjernen [norsk]    ansamling av et spesielt protein som farges på samme måte som amyloid i de senile plakkene som er typiske for Alzheimers sykdom. Senile plakk og amyloid finnes også i hjernen hos aldrende, normale individer, men i mindre mengder. Amyloid antas å dannes ved utfelling av et peptid, betaamyloid, som har 40-42 aminosyrer og sannsynligvis stammer fra et spesielt protein i cellemembranen (amyloid precursor protein, APP). Betaamyloid antas å være nevrotoksisk. Amyloid kan nå merkes med en spesiell radioaktiv markør og påvises med SPECT eller PET, noe som gjør at det forskes mye på dennes substansen.
Demensordliste © Pfizer AS
Accipere quam facere praestat injuriam [latin]    It is better to suffer an injustice than to do an injustice [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amantium irae amoris integratio est [latin]    The quarrels of lovers are the renewal of love [engelsk]   (Terence)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amare et sapere vix deo conceditur [latin]    Even a god finds it hard to love and be wise at the same time [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amicus certus in re incerta cernitur [latin]    A true friend is discerned during an uncertain matter [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur [latin]    We choose to love, we do not choose to cease loving [engelsk]   (Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Coniecturalem artem esse medicinam [latin]    Medicine is the art of guessing [engelsk]   (Aulus Cornelius Celsus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Omnia iam fient quae posse negabam [latin]    Everything which I used to say could not happen will happen now [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
driver (norsk uttale), styreprogram [avløserord]    driver [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
programtillegg, innpluggingsprogram [avløserord]    plug-in [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
tekstbehandler, tekstbehandlingsprogram [norsk]    word processor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Customer Experience Improvement Program [engelsk]    Program for forbedret kundeopplevelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore [latin]    I hope that the memory of our friendship will be everlasting [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amicule, deliciae, num is sum qui mentiar tibi? [latin]    Baby, sweetheart, would I lie to you? [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I scream, you scream, we all scream for ice cream [engelsk]    Clamo, clamatis, omnes clamamus pro glace lactis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I was what you are, you will be what I am [engelsk]    Eram quod es, eris quod sum [latin]   (grave inscription)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Amazonian Pygmy-Owl / Hardy’s Pygmy-Owl [engelsk]    Jungelugle [norsk]   Glaucidium hardyi [latin]   H Eco Amazonia 3.9., 1 ss 5.9., 1H Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
meget streng; ublid, ubehagelig; besk, stram [norsk]    harsh [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
American Association of Advertising Agencies [norsk]    American Association of Advertising Agencies [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
American Standard Code for Information Interchange [engelsk]    ASCII (American Standard Code for Information Interchange), American Standard Code for Information Interchange [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
American Society for Testing & Materials [engelsk]    ASTM [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
American Standard Code for Information Interchange [engelsk]    ASCII [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ammonium-2,4,6-trinitro-N-(2,4,6-trinitrofenyl)amid [norsk]    BENZENAMINE, 2,4,6-TRINITRO-N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)-, AMMONIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C12H8N8O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
talemeldingsprogram, talemeldingsprogram, talemeldingsprogram [norsk]    call answering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam [latin]    I have a catapult. Give me all your money, or I will fling an enormous rock at your head [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Among us, the god most revered is Wealth, but so far it has no temple of its own [engelsk]    Quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum maiestas, esti funesta pecunia templo nondum habitas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom