Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
AML [forkortelse/akronym]    arbeidsmiljøloven [norsk]   (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AML [forkortelse/akronym]    akutt myelocyttisk leukemi [norsk]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
SAML [forkortelse]    Security Assertion Markup Language [engelsk]   en standard for deling av sikkerhetsinformasjon
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
BAML [norsk]    BAML [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XAML [engelsk]    XAML, XAML [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft