Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
AMMONIA [engelsk]    Ammoniakk [norsk]   molekylformel: H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ammonia [engelsk]    ammoniak [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ammonia [engelsk]    ammoniakk  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt