Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
ANS [norsk]    Ansvarlig selskap. En eller flere som driver økonomis..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
ANS [forkortelse/akronym]    autonome nervesystem [norsk]   den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt, f.eks. tarmsystemet, respirasjonssystemet etc.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ANS [akronym]    Autonomt nervesystem [norsk]   neuroner (nerveceller) som ikke er under bevisst kontroll. Sentralnervesystemet består av to motsatte deler, det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Det sympatiske nervesystemet øker hjertetakten, trekker sammen blodårene og hever blodtrykket. Det parasympatiske nervesystemet senker hjertetakten, øker tarm- og kjertelaktiviteten og slapper av snøremuskler.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Ordbok / leksikon: 176 omtrentlig(e)
dans [norsk]    Chorea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
jeans [norsk]    mahones [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
means [engelsk]    middel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glans [norsk]    luster [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ansatt [norsk]    employee [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Ansjos [norsk]    Engraulis encrasicholus [latin]   marin (beinfisker, sild- og laksefisker, ansjosfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Vagans [latin]    Cruising [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ansvar [norsk]    Forekommer både i erstatningsretten og i strafferette..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
ansjos [norsk]    anchovies [engelsk]   anchois [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
groans [engelsk]    stønn; stønne; knake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
finans [norsk]    ledger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ansikt [norsk]    muohtu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ansikt [norsk]    ámadeadju, amadadju [samisk]   (s) (-j-) (-j-); muodut (pl) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)44: jád'dát 'ha et skremmende fælt ansiktsuttrykk
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Varians [norsk]    Variance [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
St.Hans [norsk]    Midsummer Eve [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ansjos  [norsk]    European anchovy [engelsk]   Engraulis encrasicolus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
varians [norsk]    variance [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Aberrans [latin]    avvikende fra [norsk]   verb. pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Albicans [latin]    hvitlig [norsk]   verb.pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
briljans [norsk]    God lysstyrke/luminans og glans.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
impedans [norsk]    Et uttrykk for vekselstrømsmotstand. Dvs. ohmsk motstand pluss kapasitiv og induktiv motstand. Måles i ohm (?).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
luminans [norsk]    Lystettheten til en flate målt i en bestemt retning. Måles i candela/m² (cd/m2). I USA brukes foot-lambert.Brukes også om svart/hvit informasjonen i et elektronisk bilde, når bildet er bygget opp av separat farge (krominans) og luminans.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
anstånd [svensk]    henstand [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
impedans [norsk]    Eingangsempfindlichkeit [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Blyglans [norsk]    Bly sulfid, PbS, med metallisk grå-blå farve som forekommer oftest som terningformete krystaller.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ormsvans [norsk]    Wormtail [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
afrikaans [norsk]    Afrikaans [engelsk]   afr – af [ISO-koder]   boerspråket i Sør-Afrika
Liste over navn på språk © Språkrådet
Folkedans [norsk]    Folklore dance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Redundans [norsk]    Overflødig informasjon. Samme informasjon blir lagret flere ganger, gjerne på ulike måter, slik at sannsynligheten for at informasjonen skal gå tapt, minker.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ansa, -ae [latin]    slynge, hank [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Anserinus [latin]    som hører til gås [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Candidans [latin]    skinnende hvit [norsk]   verb. pres.part
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bryozoans [engelsk]    Mosdyr  [norsk]   Bryozoa [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
breikdans [avløserord]    breakdance [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cetaceans [engelsk]    hvaler [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kovarians [norsk]    covariance [engelsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lausdans [FØR]    lausdans el. løsdans [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dissonans [norsk]    Klangen av to eller flere toner som produserer effekten av råhet eller ustabilitet, og som krever "oppløsning" av en konsonans. I likhet til konsonansen er dissonansen avhengig av både innhold og den måten våre lytteegenskaper har blir kultivert. Noen intervall som ble sett på som dissonante i middelalderen ble sett på som konsonante i renessansen.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Konsonans [norsk]    Den samtidige klang av to eller fler toner som produserer en effekt av stabilitet eller harmoni. Hvilke kombinasjoner av toner som sees på som konsonante varierer betydelig blant forskjellige kulturer og har forandret seg gjennom den vestlige musikks historie. Definisjoner av konsonans kan også bli funnet i de akkustiske teoriene fra Pythagoras til Helmholtz.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Penetrans [norsk]    andelen individer med et spesifikt sett gener (gentype) som uttrykker aktuell egenskap i fenotypen (også kalt manifestasjonshyppighet).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Penetrans [norsk]    Del av individer som har en mutasjon som gir en bestemt sykdom, som har kliniske symptomer på sykdommen. En sykdom sies å ha redusert eller ufullstendig penetrans dersom de kliniske symptomene ikke alltid uttrykkes i individet som har den sykdomsfremkallende mutasjonen.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Bryggedans [norsk]    Dance on the quay [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
In distans [latin]    At a distance [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ANSI lumen [norsk]    Betegnelse på hvor mye lysutbyttet fra en videoprojektor.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
leppeglans [avløserord]    lipgloss [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ansvarsrett [norsk]    right to accept responsibility [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Crustaceans [engelsk]    Krepsdyr  [norsk]   Crustacea [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Anser anser [latin]    Grågås [norsk]   Greylag Goose [engelsk]   1 Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser anser [latin]    Grågås [norsk]   Greylag Goose [engelsk]   Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
answer file [engelsk]    svarfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bufferstans [norsk]    soft stop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ansiktsvern [norsk]    face shield [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Anser, -eris [latin]    gås [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
anstrengelse [norsk]    exertion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stråleglans [norsk]    radiance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Chess Titans [engelsk]    Sjakkgiganter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anstrengende [norsk]    arduous [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ansatsnippel [norsk]    pipe nipple [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Klageinstans [norsk]    instansen som behandler klager på vedtak fattet av førsteinstansen. Når politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner avslår en søknad, er UDI klageinstans. Når UDI avslår som førsteinstans, kan vedtaket påklages til Utlendingsnemnda (UNE).
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Laurbærkrans [norsk]    Laurel wreath [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ansikt, flate [norsk]    Facies [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Phaps elegans [latin]    Krattglansdue [norsk]   Brush Bronzewing [engelsk]   Spredt Wilsons Prom 5. og 6.12., 1 Shallow Inlet 7.12. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canis latrans [latin]    Prærieulv [norsk]   Coyote [engelsk]   1 ind Wray - CO 9.6., 3 ind ved Cimarron City - NM 10.6. og en ulende flokk hørt Colorado NM - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser indicus [latin]    Stripegås [norsk]   Bar-headed Goose [engelsk]   1000+ Koko Nor, ellers str Xining-Nangqian
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser indicus [latin]    Stripegås [norsk]   Bar-headed Goose [engelsk]   Vanlig ved Keoladeo med 500 ind. 19.2. Dessuten min. 100 ved Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ANSI standard [norsk]    Standarder utarbeidet av American National Standards Institute.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ANSI-tegnsett [norsk]    ANSI character set [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anstrenge seg [norsk]    gákkadit [samisk]   (kroppslig) (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ansjosfamilien [norsk]    Engraulidae [latin]   Familie (bl.a. ansjos)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Milvus migrans [latin]    Svartglente [norsk]   Black Kite [engelsk]   Relativt vanlig, bortsett fra helt i sør.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Milvus migrans [latin]    Svartglente [norsk]   Black Kite [engelsk]   Mai Po, Ruili, str Songpan-Xining, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amursidensvans [norsk]    Japanese Waxwing [engelsk]   Bombycilla japonica [latin]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trogon elegans [latin]    Fagertrogon [norsk]   Elegant Trogon [engelsk]   1 F Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Milvus migrans [latin]    Svartglente [norsk]   Black Kite [engelsk]   Fåtallig i Keoladeo: 2 ind. 19., 20. og 21.2. Fem ind. ved Nani Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.3. Svartglenta er svært vanlig rundt byer og tettsteder i lavlandet, og store antall ble sett fra bussen når vi kjørte mellom lokalitetene: 300 ind. estimert på vei mot, og ved, Agra 24.2. og 1000 ind. da vi kjørte mot Ramnagar 25.2. På vei mot Delhi 3.3. ble det ikke gjort noen tellinger, mens 2000 ind. ble anslått dagen etter i Delhi/ Sultanpur området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Celeus elegans [latin]    Sjokoladespett [norsk]   Chestnut Woodpecker [engelsk]   1 Eco Amazonia 4.9., 2 ss 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Milvus migrans [latin]    Svartglente [norsk]   Black Kite [engelsk]   Common and widespread, mostly in urbanized areas, and most days we did not estimate any number for the species on the daily log.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Progne elegans [latin]    Southern Martin [engelsk]   10 str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11., 5 Graneros Town 22.11., 2 Icho Cruz 23.11., 1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Treron vernans [latin]    Palettgrønndue [norsk]   Pink-necked Pigeon / Pink-necked Green-Pigeon [engelsk]   2 ind Kota Kinabalu Park 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cuculus vagans [latin]    Skjeggjøk [norsk]   Moustached Hawk-Cuckoo [engelsk]   1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rattus exulans [latin]    Polynesiarotte [norsk]   Polynesian Rat [engelsk]   1 ind Sukau 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mahjong Titans [engelsk]    Mahjong-giganter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Resource Plans [engelsk]    Ressursplaner [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Førsteinstans [norsk]    den instansen som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det alltid UDI som er førsteinstans. I en del andre oppholdssaker kan politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner fatte første vedtak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Einersidensvans [norsk]    Cedar Waxwing [engelsk]   Bombycilla cedrorum [latin]   MT, ID, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Passer rutilans [latin]    Kanelspurv [norsk]   Cinnamon Sparrow [engelsk]   Dali, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Passer rutilans [latin]    Kanelspurv [norsk]   Russet Sparrow [engelsk]   Ti ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og fire ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Xenops rutilans [latin]    Stripemeiskryper [norsk]   Streaked Xenops [engelsk]   1 Machu Picchu 1.9., 3 ss 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Xenops rutilans [latin]    Stripemeiskryper [norsk]   Streaked Xenops [engelsk]   1 Calilegua 13. og 15.11., 1 Yala 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
magnet resonans [norsk]    MR [akronym]   Bruk av magnetbølger for å lage bilder av kroppen
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Ansiktslammelse [norsk]    tilstand som omfatter ansiktsnerven og fører til lammelse av den ene siden av ansiktet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
ansvarlig søker [norsk]    responsible applicant [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Emberiza elegans [latin]    Gulstrupespurv [norsk]   Yellow-throated Bunting [engelsk]   4 ind Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Emberiza elegans [latin]    Gulstrupespurv [norsk]   Yellow-throated Bunting [engelsk]   1-2 Happy Island 4., 6., 8., 9. og 11.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euphonia imitans [latin]    Smusskroneeufonia [norsk]   Spot-crowned Euphonia [engelsk]   1 M Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Larus cachinnans [latin]    Kaspimåke [norsk]   Caspian Gull [engelsk]   Opprinnelig bestemt til gulbeingråmåke, Yellow-legged Gull Larus cachinnans. Etter en større “ryddejobb” i gråmåke- / silde-måkekomplekset har gulbeingråmåke fått det latinske navnet Larus michahellis. Ett ind. som fløy forbi ved Okhla, Delhi 4.3. var turens eneste observasjon.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eudromia elegans [latin]    Sørtopptinamu [norsk]   Elegant Crested Tinamou [engelsk]   1 Monte before Mendoza 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sciurus aestuans [latin]    Guianan (Brazilian) Squirrel [engelsk]   1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lonchura fuscans [latin]    Kullnonne [norsk]   Dusky Munia [engelsk]   10 ind Poring 9. og 10., 5 ind Sukau 14. og 15., 10+ Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
anskaffelsesdato [norsk]    acquisition date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vinkeldiskordans [norsk]    angular unconformity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ansiktsløftning [norsk]    Et kirurgisk inngrep som foretas for å fjerne overflødig hud, først og fremst i nedre del av ansiktet og under haken.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
candida albicans [med. el. latin]    gjærsopp [norsk]   Gjærlignende sopp som kan forårsake sykdom hos mennesker. Finnes ofte i munnen og underlivet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ansvarsgrunnlaget [norsk]    Gjelder vedtak fattet mht. om pasienten har krav på erstatning eller ikke. Først når det er på det rene at ansvarsgrunnlag foreligger, vil saken bli gjenstand for erstatningsutmåling.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Ansvarlig kapital [norsk]    Capital base [engelsk]   Ansvarlig kapital omfatter kjernekapital og tilleggskapital. Dette består av ansvarlige lån etter fradrag av bokført verdi av aksjer i de heleideforsikringsselskapene. Forsikringsselskapene har egne kapitalkrav.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
approval of plans [engelsk]    godkjenning av planer [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ansvarsforsikring [norsk]    Forsikring som på nærmere vilkår dekker erstatningsan..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Luscinia sibilans [latin]    Trillenattergal [norsk]   Rufous-tailed Robin [engelsk]   1 ind Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Luscinia sibilans [latin]    Trillenattergal [norsk]   Rufous-tailed Robin [engelsk]   Fåtallig. Største antall 10 Happy Island 15.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Colibri coruscans [latin]    Fiolørekolibri [norsk]   Sparkling Violet-ear [engelsk]   5 Machu Picchu 1.9., 10+ ss 2.9., 1 Manu Road 12.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 5+ Manu Road 24.-25.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Colibri coruscans [latin]    Fiolørekolibri [norsk]   Sparkling Violet-ear [engelsk]   3 nedenfor Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ansvarlig foretak [norsk]    Foretak som - overfor kommunen - har søkt om, og fått tildelt ansvar i en byggesak. Den tidligere personlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet av firmaforetak som må ta rollen som ansvarhavende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
økonomi og finans [norsk]    Economic and Financial Affairs [engelsk]   ECFIN [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ansvarsbegrensning [norsk]    Mest brukt i selskapsretten. Uttrykk for at man bare ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Circus approximans [latin]    Australsivhauk [norsk]   Swamp Harrier [engelsk]   1 Deniliquin 27.11., 2-3 Peterborough 1. og 2.12., 10 og 2 Philips Island 4. og 5.12. og 2 Wilsons Prom 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cecropis nigricans [latin]    Eukalyptussvale [norsk]   Tree Martin [engelsk]   Relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Microeca flavicans [latin]    Svingeflueskvett [norsk]   Jacky Winter [engelsk]   1 Lake Eacham NP 15.11., 2 Kauri Creek 16.11. Ellers relativt vanlig i de indre områdene av New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sayornis nigricans [latin]    Svartfibi [norsk]   Black Phoebe [engelsk]   2 San Gerardo de Dota 19/2, 4 Tapantí 2/3, 5 ss 3/3, 5 ss 4/3, 1 ss 5/3, 1 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anastomus oscitans [latin]    Asiagapenebb [norsk]   Asian Openbill [engelsk]   Bortsett fra ett ind. 23.2. fraværende i Keoladeo. Gapenebbene som normalt holder seg her hadde nok forlatt parken til fordel for Bund Baretha. Her ble 30 ind. sett 22.2. og 20 ind. 23.2. Dessuten 11 ind. Ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sayornis nigricans [latin]    Svartfibi [norsk]   Black Phoebe [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5+ Machu Picchu 1.-2.9., opptil 3 Manu Road 13.-16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9., 5+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mirafra cantillans [latin]    Savannelerke [norsk]   Singing Bush Lark [engelsk]   1 bird seen at the Athi Plains 1/12 was the only sighting throughout the trip.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ansorge's Greenbul [engelsk]    Pygmébylbyl [norsk]   Andropadus ansorgei [latin]   Not too uncommon in Kakamega Forest: 1 bird at the pumphouse 25/11, 3-4 birds 26/11 and 5 the last morning 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sayornis nigricans [latin]    Svartfibi [norsk]   Black Phoebe [engelsk]   2-3 Calilegua 13., 14. og 15.11., 2-3 Yala River 15. og 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
magnetisk resonans [norsk]    MR [forkortelse/akronym]   det samme som eng. MRI (magnetic resonance imaging) og MT (magnettomografi): bildefremstilling ved hjelp av nukleær magnetisk resonans (NMR). MR er en medisinsk billedundersøkelse som lager bilder av indre organer o.l. Bildene blir som tverrsnitt (pølseskiver) Den benytter seg ikke av røntgenstråler, men en slags magnetisme. Den er spesielt egnet til å avbilde bløtvev. Undersøkelsen foregår inne i en trommel, er langvarig og lager mye lyd.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Potter, Lily Evans [engelsk]    Potter, Lilli Eving [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
ansvarlig utførende [norsk]    responsible contractor [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ansvarsfraskrivelse [norsk]    Klausul der selger fraskriver seg ansvar for visse ma..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Tyrannus vociferans [latin]    Krattkongetyrann [norsk]   Cassin's Kingbird [engelsk]   2 ind El Vado - NM 12.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Synallaxis rutilans [latin]    Rutilstifthale [norsk]   Ruddy Spinetail [engelsk]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lipaugus vociferans [latin]    Stentorpiha [norsk]   Screaming Piha [engelsk]   Vanlig Eco Amazonia 3.-5.9., vanlig Explorer’s Inn 10.9., vanlig Pantiacolla 19.-23.9. (-21.9.)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga nigricans [latin]    Sottyrannulett [norsk]   Sooty Tyrannulet [engelsk]   2 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ANSI SQL query mode [engelsk]    ANSI SQL-spørremodus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ansvarlig redaktør [norsk]    managing editor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arthrosis deformans [med. el. latin]    artrose [norsk]   Nedbrytning av brusken i et ledd, før det etterhvert blir påleiringer i samme ledd. Oftest er det snakk om hofteleddet hos eldre mennesker.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Anskaffelsesdirektiv [norsk]    92/50/EEC [direktivkode]   Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts Official Journal L 209/92
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Anskaffelsesdirektiv [norsk]    93/36/EEC [direktivkode]   Directive 93/36/EEC of 14 June 1993 coordinating procedures for the award of public supply contracts. Official Journal L 199/93
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Anskaffelsesdirektiv [norsk]    93/37/EEC [direktivkode]   Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts. Official Journal L 199/93
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Anskaffelsesdirektiv [norsk]    2004/17/EC [direktivkode]   Directive 2004/17/EC of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. Official Journal L 134/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Anskaffelsesdirektiv [norsk]    2004/18/EC [direktivkode]   Directive 2004/18/EC of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Official Journal L 134/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Anseranas semipalmata [latin]    Skjæregås [norsk]   Magpie Goose [engelsk]   Ca. 50 Cairns 17.-19.11. og 10 Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pardirallus nigricans [latin]    Askerikse [norsk]   Blackish Rail [engelsk]   1 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Xiphorhynchus elegans [latin]    Elegant Woodcreeper [engelsk]   (Tidligere regnet som underart av Spix’s Woodcreeper, Plettreløper Xiphorhynchus spixii) 2 Eco Amazonia 4.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ære; stolthet; glans [norsk]    glory [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sertifiseringsinstans [norsk]    CA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tidsangivelsesinstans [norsk]    time stamp authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnvev, grunnsubstans [norsk]    Matrix, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
The last of the Romans [engelsk]    Ultimus Romanorum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ansvarlig lånekapital [norsk]    Et lån hvor kreditor i prioritet ved konkurs står bak..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Xiphorhynchus susurrans [latin]    Kakaotreløper [norsk]   Cocoa Woodcreeper  [engelsk]   3 La Selva 1/3, 1 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
anse, betrakte; aktelse [norsk]    regard [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ansettelsesrekvisisjon [norsk]    hiring requisition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rotinstans, rotinstans [norsk]    root authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ansvarlig kontrollerende [norsk]    responsible controller [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ansvarlig prosjekterende [norsk]    responsible designers [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Hunger sweetens the beans [engelsk]    Fabas indulcet fames [latin]   (hunger makes everything taste good)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Herpetotheres cachinnans [latin]    Latterfalk [norsk]   Laughing Falcon [engelsk]   1 Santa Rosa 25/2, 1 ved Laguna de Arenal 29/2, 1 Lagarto 7/3, 1 H Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phyllastrepus strepitans [latin]    Kjerrbylbyl [norsk]   Northern Brownbul [engelsk]   Two sightings: a flock of 7 in dense thicket at Lake Baringo 21/11 and 2 in Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ansvar, ansvarsbevissthet [norsk]    responsibility [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
råmelkspudding, kalvedans [norsk]    čuvkomielki, deardna, deardni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ansvarlig utførende foretak [norsk]    enterprise acting as the responsible contractor [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
metallglans / med metallglans [avløserord]    metallic [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
anstendig, korrekt, passer seg [norsk]    propriety [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tilstandsregistreringsinstans [norsk]    Health Registration Authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anstøtsstein el. anstøtssten [norsk]     anstøtsstein [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ansvarlig kontrollerende foretak [norsk]    enterprise responsible for control/enterprise acting as the responsible controller [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ansette; engasjere; oppta; koble til [norsk]    engage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frittstående sertifiseringsinstans [norsk]    stand-alone certification authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inkonformitet, sedimentær diskordans [norsk]    unconformity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Loan losses as a percentage of total loans [engelsk]    Tap på utlån i prosent av samlede utlån [norsk]   Netto tap på utlån (inkl. tap på garantier og landrisiko) som prosent av samlede utlån og garantier ved utgangen av forrige år.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
sertifikatutsteder, sertifiseringsinstans [norsk]    certificate authority (CA) [engelsk]   (sertifikatautoritet, sertifikatinstans)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
immunmodulator, immunmodulerende substans [norsk]    immunopotentiator [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ansats, hengestykke, sylinderformet stykke [norsk]    skirt [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
rotsertifiseringsinstans, rotsertifiseringsinstans [norsk]    root certification authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anslå, evaluere, vurdere, undersøke, teste [norsk]    assess [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Not all those who own a musical instrument are musicians [engelsk]    Non omnes qui habemt citharam sunt citharoedi [latin]   (Bacon)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
sakliste / dagsorden / (tids)planlegger / sjuende sans [avløserord]    agenda [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sertifiseringsinstans (CA - Certification Authority), sertifiseringsinstans [norsk]    certification authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft