Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ANTIMONY CHLORIDE (SbCl5) [engelsk]    Antimon(V)klorid [norsk]    Antimonpentaklorid [synonym]   molekylformel: Cl5Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap