Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ANTIMONY FLUORIDE (SbF5) [engelsk]    Antimon(V)fluorid [norsk]    Antimonpentafluorid [synonym]   molekylformel: F5Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap