Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ANTIMONY SULFIDE (Sb2S5) [engelsk]    Diantimon(V)sulfid [norsk]    Antimonpentasulfid, Antimon(V)sulfid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap