Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
APT [norsk]    Forkortelse for Advanced Packaging Tool. Et verktøy som brukes på en del Linux-plattformer for å installere eller oppgradere programvare på en rask og enkel måte.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
apt [engelsk]    passende, velvalgt; lærenem, dyktig, flink; kvikk; lett for [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
adapt [engelsk]    avpasse, tilpasse; innrette; gjøre egnet; tilrettelegge; bearbeide [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
knapt [norsk]    barely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adapt [engelsk]    tilpasse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
APTX100 [norsk]    Komprimeringsformat som bl.a. brukes til DTS digitallyd
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
gi tapt [norsk]    njuordásit [samisk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-494: (+ ill) 'gi tapt' (for + ill)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune