Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ARP [norsk]    ARP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
warp [norsk]    Ofte vil en diskusjon på news skifte emne raskt. Dette ligger i naturen til news, og kalles warping. I ekstreme tilfeller warper en diskusjon allerede i den første artikkelen, ved at artikkelen omhandler noe helt annet enn det som nevnes i subject. Warping i første oppfølgerartikkel, for eksempel ved at en fotnote eller signaturen blir gjenstand for den videre diskusjonen, er ikke uvanlig. Opprinnelse: Star Trek, "Warp Speed".
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
carp [engelsk]    karpe [norsk]   carpe [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
RARP [norsk]    RARP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RARP [norsk]    Reverse Address Resolution Protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arpeggio [norsk]    (it. fra arpa (harpe)) Å spille notene i en akkord etter hverandre istedet for samtidig.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
ARP cache [engelsk]    ARP-tabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stjernemuldvarp [norsk]    star-nosed mole [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
svak; spissfindig; snedig, lur; slu, undefundig; skarp [norsk]    subtle [engelsk]   [sætl] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ARP (Address Resolution Protocol), Address Resolution Protocol [norsk]    Address Resolution Protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft