Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
AST [forkortelse/akronym]    astigmatisme [norsk]   skeive hornhinner
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 133 omtrentlig(e)
kast [norsk]    yarn round needle [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
last [engelsk]    siste, slutt med [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
mast [norsk]    mast [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Rast [norsk]    Halt, rest [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vast [engelsk]    kolossal, enorm [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
cast [engelsk]    typeomforming [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast [norsk]    sticky [engelsk]   (om vinduer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tast [norsk]    key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASTM [akronym]    American Society for Testing & Materials [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Kast [norsk]    Blygete vind.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
bast [norsk]    roakkis [samisk]   (s) (-ggás-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boast [engelsk]    skryt, stolthet; kunne rose seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
-clast [gresk]    som nedbryter [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
utkast [norsk]    draft [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Utkast [norsk]    Draft [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utkast [norsk]    scrap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ballast [norsk]    Lavt anbrakt last (på større skip som regel vann i bunntanker) for å øke fartøyets dyptgående, stabilitet og trim. På gamle seilskip var dette ofte jord og sten. Gå i ballast, være uten last (men med ballast inne).
Maritim ordliste © MaritimStart
Anycast [norsk]    En mekanisme som gjør en IP-adresse tilgjengelig fra flere steder. Dersom de ulike instansene av IP-adressen tilbyr eksakt samme tjeneste og de har en fornuftig lastdeling mellom seg, oppnår man en skalerbar og robust løsning. Merk at ikke alle tjenester egner seg for anycast på grunn av ulike krav til synkronisering.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
astray  [engelsk]    komme bort [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
piltast [norsk]    arrow key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
unicast [engelsk]    unikasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
unicast [engelsk]    unikaste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
as-cast [engelsk]    råstøpt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Trelast [norsk]    Materialer fremstilt av tømmer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bow fast [engelsk]    baugtrosse [norsk]   bovtrosse [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
foremast [engelsk]    fokkemast [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
stormast [norsk]    main mast [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kontrast [norsk]    Spennvidden mellom maksimalt lys (hvitt) og minimalt lys (sort) i et bilde.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
astonish [engelsk]    overraske, forbause, forbløffe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dødtast [norsk]    dead key [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
valgtast [norsk]    modifikator key [engelsk]   [-s] (modifikator, valgendringstast, endringstast)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
asterisk [engelsk]    stjerne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontrast [norsk]    contrast [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dødtast [norsk]    dead key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forecast [engelsk]    prognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asteroid [engelsk]    asteroide [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnlast [norsk]    bed load [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
astenopi [norsk]    tretthetsfølelse i øynene. Skyldes gjerne feil brillestyrke
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Skurlast [norsk]    Materialer framstilt direkte av tømmer ved kløving og splitting, se trelast.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
aktermast [norsk]    after mast [engelsk]   agtermast [dansk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
mesanmast [norsk]    mizzen mast [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
The roast [engelsk]    Steika [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Broadcast [norsk]    Metode for å sende informasjon fra en avsender til mottakere i et nettverk. Metoden kjennetegnes ved at den har en avsender og flere mottakere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Multicast [norsk]    En metode for å sende informasjon til en bestemt gruppe maskiner samtidig.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
file past [engelsk]    marsjere forbi, defilere forbi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rettetast [norsk]    backspace [engelsk]   (tilbaketast)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
broadcast [engelsk]    kringkaste/kringkasting [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
audiocast [engelsk]    lydkringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast [engelsk]    kringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast [engelsk]    kringkastet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
multicast [engelsk]    multikasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyttelast [norsk]    payload [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyttelast [norsk]    charge utile / C.U. [fransk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Astronomi [norsk]    Astronomy [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
håndfast [norsk]    giehtananus; giehtaráhpat [samisk]   (a) 1. (-nnos-); 2. (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
votes cast [engelsk]    avgitte stemmer [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Astrum, -i [latin]    stjerne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Asteroidea [latin]    Sjøstjerner  [norsk]   Starfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
astounding [engelsk]    utrolig, forbløffende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hurtigtast [norsk]    hotkey [engelsk]   (= shortcut?)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hurtigtast [norsk]    keybinding [engelsk]   (se nærmere forklaring)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hurtigtast [norsk]    shortcut key [engelsk]   (se nærmere forklaring)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hurtigtast [norsk]    keyboard shortcut [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hurtigtast [norsk]    shortcut key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
veksletast [norsk]    toggle key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
strekkfast [norsk]    trekkbestandig [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Puste kast [norsk]    Kokyo-nage [japansk]   (vanligvis kastes uke frem eller ut)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Hofte kast [norsk]    Koshi-nage [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Fibroblast [norsk]    celle i bindevevet. Fibroblaster danner fibervev, som sener, som støtter og binder sammen alle typer vev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fibroblast [norsk]    celle i bindevevet. Fibroblaster danner fibervev, som sener, som støtter og binder sammen alle typer vev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Høvellast [norsk]    Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller er formet med forskjellige profiler.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
i all hast [norsk]    spáita [samisk]   (adv) //sii spáita vulge 'de dro i all hast'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
breast fast [engelsk]    midtskipstrosse [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Swift, fast [engelsk]    Rask [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
duck breast [engelsk]    andebryst [norsk]   magret de canard [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Fordekkgast [norsk]    En som er ansvarlig for alt foran masten. Det vil si sette opp seil i fordekket og klatre i riggen. Baugmann
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Vannballast [norsk]    Sjøvann som fylles i tanker på lo side av båten, for å øke båtens stabilitet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
KNASTEPLAST [norsk]    Harde plastplater (Platon) til beskyttelse av for eksempel grunnmur og kjellergulv.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
fore-topmast [engelsk]    fokkestang [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
astigmatisme [norsk]    (brytningsfeil). Linsefeil hvor en linje som ikke ligger i den optiske aksen (s.d.) blir gjengitt på lerretet som to atskilte linjer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
tilgangstast [norsk]    access key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontrolltast [norsk]    Control key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
endringstast [norsk]    modifier key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seriell tast [norsk]    SerialKey device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
astenosfære [norsk]    asthenosphere [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Hjørne kast [norsk]    Sumi-otoshi [japansk]   (uke felles i den retning hvor hans balanse er dårligst)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
astigmatisme [norsk]    skjeve hornhinner
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Astaxanthin  [norsk]    Astaxanthin (uttales as-tak-san-tin) er en av flere antioksidanter, og er den med sterkest effekt.
Helsekostordliste © VitaeLab AS
fast valgtast [norsk]    sticky key [engelsk]   se ellers modifikator key
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tabulatortast [norsk]    TAB key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mizzen topmast [engelsk]    mesanstang [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Asthenes baeri [latin]    Kortnebbkurvfugl [norsk]   Short-billed Canastero [engelsk]   2 JVG 19.11., 2 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
modell, utkast [norsk]    mockup [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sales forecast [engelsk]    salgsprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rotasjons kast [norsk]    Kaiten-nage [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
blodig oppkast [norsk]    hematemese [med. el. latin]   Tilstand som skriver seg fra blødning i spiserør (øsophagus), magesekk (gaster) eller tolvfingertarm (duodenum).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
suspensjonslast [norsk]    suspension load [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Astenozoospermi [norsk]    Nedsatt beveglighet av sædcellene.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Asthenes modesta [latin]    Gresskurvfugl [norsk]   Cordilleran Canastero [engelsk]   3 Yavi 17.11., 15 El Infiernillo 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
e-posthurtigtast [norsk]    e-mail quick key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Asthenes heterura [latin]    Krattkurvfugl [norsk]   Maquis Canastero [engelsk]   5+ Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes sclateri [latin]    Punakurvfugl [norsk]   Puna Canastero [engelsk]   1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
heel, step of mast [engelsk]    mastefot [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Asturina plagiatus [latin]    Gråvåk [norsk]   Grey Hawk [engelsk]   1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes ottonis E [latin]    Rustpannekurvfugl [norsk]   Rusty-fronted Canastero [engelsk]   2 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes virgata E [latin]    Juninkurvfugl [norsk]   Junin Canasero [engelsk]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes dorbignyi [latin]    Krembrystkurvfugl [norsk]   Creamy-breasted Canastero [engelsk]   5+ Yavi 16. og 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cash flow forecast [engelsk]    kontantstrømprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Asthenes pudibunda E [latin]    Ravinekurvfugl [norsk]   Canyon Canastero [engelsk]   3 Santa Eulalia Valley 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes cactorum E [latin]    Kaktuskurvfugl [norsk]   Cactus Canastero [engelsk]   1 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
tilgjengelighetstast [norsk]    access key [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Himmel og jord kast [norsk]    Tenchi-nage [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
The die has been cast [engelsk]    Alea iacta est [latin]   (Caesar)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Praisers of time past [engelsk]    Laudatores temporis acti [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asthenes steinbachi E [latin]    Rustvingekurvfugl [norsk]   Steinbach's Canastero / Chestnut Canastero [engelsk]   2 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datafrik, datafantast [avløserord]    geek [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Fingerskjøtt trelast [norsk]    Lengdeskjøtt trelast ved hjelp av fingerskjøter. Planker skjøtes ved liming sammen i endene til en endeløs streng som kappes i ønskede lengder.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Astronomisk Navigasjon [norsk]    Posisjonsbestemmelser ved hjelp av himmellegemer.
Maritim ordliste © MaritimStart
presentation broadcast [engelsk]    presentasjonskringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kode for virtuell tast [norsk]    virtual-key code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Glassfiberarmert plast [norsk]    GRP [akronym]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
hjørnespark, hjørnekast [avløserord]    corner [norsk]   (idr.)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
slette, fjerne, slettetast [norsk]    delete [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Music soothes the savage beast [engelsk]    Musica delenit bestiam feram [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Astra inclinant, non necessitant [latin]    The stars incline; they do not determine [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The people are a many-headed beast [engelsk]    Belua multorum es capitum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I have jerks like you for breakfast [engelsk]    Verveces tui similes pro ientaculo mihi appositi sunt [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
stå fast; bli sittende fast, kjøre seg fast [norsk]    stuck, be/get [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
To live twice is to make useful profit from one's past [engelsk]    Hoc est vivere bis vita posse priore frvi [latin]   Experience is the best teacher, so learn from it
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
middelbelastning, gjennomsnittsbelastning, snittlast [norsk]    load average [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Develop Skills Needs - Hiring Plan - Hiring Forecast [engelsk]    Utarbeide ferdighetsbehov - Ansettelsesplan - Ansettelsesprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris [latin]    The stars never lie, but the astrologs lie about the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
1. avansert databruker, dataekspert; 2. en som bryter seg inn i andre datasystemer; 3. entusiast [norsk]    hacker [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no