Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Absolutt flertall [norsk]    Flertallet omfatter mer enn 50 % av de avgitte stemmene...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Absolutt flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. Man må ha støtte fra minst halvparten av medlemmene i en gruppe for å oppnå absolutt flertall.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten