Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Abstrakt mangelsbedømmelse [norsk]    Kontrakrettslig begrep. Når det ikke ut fra en konkret vurdering av avtalen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no