Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Academy filter [norsk]    Filter i mono lydanlegg som demper diskanten etter Academy standard.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO