Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Academy format [norsk]    Format med høyde/breddeforhold på 1:1,37. Lite i bruk nå. Tidligere benevnt Normalformat.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO