Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Accipiter striatus [latin]    Tverrhalehauk [norsk]   Sharp-shinned Hawk [engelsk]   1 F Coal Bank Hill Pass - CO 13.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Accipiter striatus [latin]    Tverrhalehauk [norsk]   Sharp-shinned Hawk [engelsk]   1 Cartago 18/2, 1 ved Laguna de Arenal 29/2, 1 str La Selva-Tapantí 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no