Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Acerina, Gymnocephalus cernua [latin]    Hork [norsk]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, abborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag