Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aceros comatus [latin]    Hvitmankehornfugl [norsk]   White-crowned Hornbill [engelsk]   4 ind Gomantong 15., 1 ind H Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no