Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
Aceton [synonym]    2-Propanon [norsk]   2-PROPANONE [engelsk]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acetonitril [norsk]    ACETONITRILE [engelsk]   molekylformel: C2H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bromaceton [synonym]    1-Brom-2-propanon [norsk]   2-PROPANONE, 1-BROMO- [engelsk]   molekylformel: C3H5BrO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kloraceton [synonym]    1-Klor-2-propanon [norsk]   2-PROPANONE, 1-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Acetylaceton [synonym]    2,4-Pentandion [norsk]   2,4-PENTANEDIONE [engelsk]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Heksafluoraceton [synonym]    1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon [norsk]   2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO- [engelsk]   molekylformel: C3F6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, CHLORO- [engelsk]    Kloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2H2ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)- [engelsk]    (Dimetylamino)acetonitril [norsk]   molekylformel: C4H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap