Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Acetoncyanhydrin [synonym]    2-Cyano-2-propanol [norsk]   PROPANENITRILE, 2-HYDROXY- 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H7NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap