Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Acetylkolin [norsk]    - en essensiell transmittersubstans i hjernen og også utenfor hjernen. Acetylkolin er involvert i hukommelsesprosesser. Legemidler som øker mengden av acetylkolin i hjernen ved å hemme hjernens nedbrytning av acetylkolinesterase, brukes ved Alzheimers sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS
acetylkolin [norsk]    acetylkolin [med. el. latin]   En substans som er med på å overføre impulser fra en nervecelle til en annen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Acetylkolinesterase [norsk]    - det enzymet som bryter ned acetylkolin i den synaptiske spalten. Hemning av acetylkolinesterase øker mengden av acetylkolin i synapsen og stimulerer på denne måten den kolinerge transmisjonen som er redusert ved Alzheimers sykdom. Mange nyere legemidler som er utviklet for behandling av alzheimerpasienter, er kolinesterasehemmere (se Kolinesterasehemmere).
Demensordliste © Pfizer AS