Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Acetylkolinesterase [norsk]    - det enzymet som bryter ned acetylkolin i den synaptiske spalten. Hemning av acetylkolinesterase øker mengden av acetylkolin i synapsen og stimulerer på denne måten den kolinerge transmisjonen som er redusert ved Alzheimers sykdom. Mange nyere legemidler som er utviklet for behandling av alzheimerpasienter, er kolinesterasehemmere (se Kolinesterasehemmere).
Demensordliste © Pfizer AS