Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Acetylsalisylsyre [norsk]    ASA [akronym]
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Acetylsalisylsyre [synonym]    2-Acetoksybenzosyre [norsk]   BENZOIC ACID, 2-(ACETYLOXY)- [engelsk]   molekylformel: C9H8O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap