Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Acipenser sturio [latin]    Stør [norsk]   sjelden, brakkvann (beinfisker, størfisker, størfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag