Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Acorn Woodpecker [engelsk]    Eikespett [norsk]   Melanerpes formicivorus [latin]   4 ind Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acorn Woodpecker [engelsk]    Eikespett [norsk]   Melanerpes formicivorus [latin]   5 San Gerardo de Dota 19/2, 2 str La Selva-Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no