Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Acquis [eurojargon]    EUs regelverk [norsk]   Acquis Communautaire [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
acquisition date [engelsk]    anskaffelsesdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
acquisition time [engelsk]    opptakstid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen