Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Active Directory-domenetjenester, Active Directory Domain Services [norsk]    Active Directory Domain Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft